Hopp til innhold

Visepresidentens verdensreise sponset av Statoil

Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara har vært på reise i Canada. Regningen er betalt av Statoil. President Aili Keskitalo er lite tilfreds med sponseturene til visepresidenten.

Statoil
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Selv synes Sara det er helt uproblematisk at Statoil betaler turene:  

 

Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara
Foto: Kenneth Hætta, Sametingets pressebilde

- Sametinget mister ikke sin politiske troverdighet selv om Statoil betaler min reise i Canada. 

Guldal: Várrepresideanta sponsejuvvon

Guldal: Presideanta ii dohkket sponsema

Sara var på reise i fjor på Statoils regning.

- Kan skade troverdigheten

Sametingspresident Aili Kesikato har innvendinger:

- Sametinget bør prinsippielt være forsiktig med den slags sponsede turer og delta på slike vilkår. Det kan fort brukes mot Sametinget fordi det ser ut som om vår politiske virksomhet er sponset.

Keskitalo tenker spesielt på hvordan andre urfolk i verden ser på samene når et oljeselskap sponser reisene.   

 

Presidenten ikke begeistret
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Hvis det ser ut som om vi lar pengekraft kjøpe oss kan det ødelegge den troverdigheten vi prøver å bygge opp internasjonalt, sier hun til Sámi Radio.

- Nødvendig at Sametinget sponses

Visepresidenten Johan Mikkel Sara deler ikke presidentens bekymring.

- Hva hvis Statoil for eksempel betaler den norske utenriksministerens reiser i verden; synes du at det er greit?

- Statoil er et statsfirma og så lenge Sametinget ikke har fått økonomiske ressurser fra staten for å gjøre jobben sin, så er det nødvendig at Sametinget sponses.

- Må komme med våre syn og krav

Sametingets visepresident Johan Mikkel Sara sier likevel at man prinsippielt kan sette et spørsmålstegn ved dette.

- Men hvis vi vil noe med vår politikk som vi fremmer i forhold til petroleumsvirksomheten, så må vi følge med, fordi det fins så mange andre interesser. Hvis Sametinget ikke kommer med sine syn og krav, så henger vi etter i prosessen som er i gang. Jeg synes at regjeringa på en måte har skjøvet unna samiske rettigheter, men oljeselskapene har et mer åpent syn i forhold til samiske rettigheter, eller urfolks rettigheter.

Godt forhold til oljeselskapene

Visepresidenten var også på Svalbard nylig - på Statoils konferanse.

- Vi har en fin dialog med selskapene når det gjelder urfolksspørsmål, sier Sara.

Visepresidenten ga også uttrykk for at Sametinget har et bedre forhold til oljeselskapene enn til den norske regjeringen.

 

 

 

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK