Hopp til innhold

E-post tente visepresidenten

En e-post fra NSRs parlamentariske leder Lene Hansen fikk visepresident Johan Mikkel Sara til å tenne. Sara har heller ikke lagt skjul på hva han mener om NSR-politikere.

- Jeg vil ikke kommentere detaljer, svarer visepresident Johan Mikkel Sara på spørsmål om hva han synes om e-posten til Lene Hansen.

Johan Mikkel Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sentrale kilder bekrefter overfor Sámi Radio at e-posten like etter påske fikk Sara til å reagere meget sterkt.

Han ba øyeblikkelig om et møte med NSRs parlamentariske ledergruppe i Sametinget samt presidenten.

Etter utblåsningen ble partene enige om å møtes.

Kritisk til visepresidenten

I e-posten trekker NSRs parlamentariske leder fram spesielt tre forhold:

 • Visepresidentens kritikk av presidentens nyttårstale. Presidenten opplyste at penger fra Samefolkets fond blant annet skulle brukes på litteratur. Sara sa offentlig at dette ikke var drøftet i rådet på forhånd.
 • Visepresidentens uttalelser om at presidenten og de to tidligere presidentene Nystø og Magga, ikke ivaretar urfolkshensyn i forbindelse med Tromsøs OL-søknad.
 • Visepresidenten uttaler seg om rettighetsspørsmål selv om det i rådet er bestemt at presidenten skal gjøre dette.

Innrømmer uenighet

Fungerende parlamentariske leder i Norske Samers Riksforbund, Roger Pedersen bekrefter at det har vært uenighet i samarbeidsgrupperingen.

- Å diskutere om disse gjennom media synes jeg er unødvendig. I utgangspunktet er at vi har tillit til visepresidenten, men vi ønsker helt klare kjøreregler slik at vi kan unngå disse små episodene som vi har opplevd, sier han til Sámi Radio.

GULDAL: - Vattisvuodat ovttasbarggus

Kritikk fra NSR-gruppa

Pedersen avviser at NSRs sametingsgruppe har sendt Sara noe skriftlig hvor de har forsøkt å kneble Sara på noen måte.

Likevel bekrefter han at det har kommet kritikk fra NSR-gruppa:

- I de sakene hvor vi har vært uenige har det selvsagt kommet kritikk fra gruppa og enkelte representanter i gruppa imot visepresidenten.

"Pressgruppe"

I halvannet år har NSR samarbeidet med fire enkeltmannsgrupper. For første gang møtes partene i kveld for å evaluere samarbeidet.

Dermed kan partene få luftet gnistningene som oppsto i januar i fjor mellom visepresidenten og NSR.

I en intern e-post hevder Sara at president Aili Keskitalo mangler ryggrad i forbindelse med budsjettbehandlingen på Sametinget.

"Her gir man etter og legger seg på rygg for en pressgruppe som allerede forskyner seg godt av Sametingets budsjett.", skriver Sara.

Pressgruppen han viser til er NSRs representanter fra Skånland.

Korte nyheter

 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk
 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.