NRK Meny
Normal

Visepresident-bråket fortsetter i NSR: - Jeg melder meg ut

Det interne bråket i NSR om visepresident Johan Mikkel Sara fortsetter. - Jeg forlater NSR, sier tidligere landsstyremedlem Olav Andersen. 

- Det er NSR som forlater meg; egentlig er det ikke jeg som forlater NSR, sier Andersen i et intervju med NRK Sámi Radio.

Årsaken til dette er misnøyen med visepresident Johan Mikkel Sara.

Andersen som er fra Skånland i Troms, satt i Norske Samers Riksforbunds landsstyre da partiet vedtok å inngå et samarbeid med Sara. Dette skjedde i oktober 2005 - etter sametingsvalget.

- Jeg var i mot avtalen som ble inngått, sier Olav Andersen.

Han har også vært tidligere sametingsrepresentant for NSR.

HØR: - Forlater NSR på grunn av Sara  

Stemte imot Sara-samarbeid

For å sikre seg flertallet og presidentvervet i Sametinget måtte NSR forhandle med fire enkeltmannsgrupperinger. Da forhandlingsresultatet var klart 13. oktober 2005, måtte landsstyret i NSR ta stilling til dette.

- Jeg gikk imot avtalen fordi jeg kjente Sara. Han er ikke en person som kan føre en helhetlig samepolitikk, og i ettertid viser det seg at jeg har fått rett, forteller Olav Andersen til Sámi Radio.

- Protokolltilførsel sensurert

Andersen forteller at han fikk gjennomslag for en protokolltilførsel om motstanden mot Johan Mikkel Sara.

- Protokolltilførselen ble behandlet på en særdeles dårlig måte. Den fikk ikke NSRs medlemmer kjennskap til. Da jeg ville offentliggjøre den, ble det ikke godtatt av lederen, forteller han.

Daværende leder i NSR var Aili Keskitalo.

- Sensurert

Olav Andersen ønsker ikke å si så mye om hva som skjedde i forbindelse med avtalen med Johan Mikkel Sara.

- Dette er en intern sak i NSR, men jeg føler at jeg ble sensurert på en ufin måte, påstår Andersen.

Sametingspresident Aili Keskitalo ønsker ikke å kommentere denne saken nå.