Hopp til innhold

VISA vant World Cup finalen

Det ble en lang dag for dem som ventet på kåringen av World Cup-vinneren i reinkappkjøring, men til slutt kunne Team Nils Jøran juble for bestetider for VISA kusket av John Inge Eira, forhåndsfavoritten.

Reinen Visa vant suverent

VISA er årets beste kjørerein og vant suverent igjen i går i Kautokeino.

Foto: Johan Mathis Gaup

Team Nils Jøran

John Inge og broren Nils Jøran ser på pokalene som skal deles ut.

Foto: Johan Mathis Gaup

Ikke før ved sekstiden i går ettermiddag kunne jubelen slippes løs for Team Nils Jøran. Kjørereinen VISA sprintet inn til sammenlagttiden 2.33.74.

Arrangøren var plaget med tidtakerutstyret, og derfor drøyde det ekstra lenge å få gjennomført årets reinkappkjøring.

Godt å slå konkurrenten

Vinnerkusken var meget glad etter seieren, men innrømmer at han håpet på seier.
– Det var en god dag for meg og reinen, og den travet godt i dag. Følte på meg at det kunne holde til seier, men alltid artig å slå gode konkurrenter, forteller John Inge Eira.

Kusken Anne Risten Sara

Anne Risten Sara kalles for Heargeprinseassa og har vunnet de fleste store reinkappkjøringer.

Foto: Johan Mathis Gaup

Nærmest han kom Rádna, eid av Bengt Vanatalo og kusket av Anne Risten Sara. På tredjeplass fulgte Ecuboy, kusket av eier Anne Risten Sara.

Veteranlassokaster seiret

Lassokastingen var spennende med de beste lassohendene i Sápmi. I herrefinalen så man raskt at det var en spesiell duell mellom unge Mikkel Mathis Hætta og Ole Mathis J. Eira. Denne gangen var veteranen overlegen og slo rett og slett knockout på de andre.
– Man må jo skolere han Mikkel Mathis og de andre unge, smiler Eira bredt med knyttet neve.

Dagens beste lassokaster

Sunnamaaret Tornensis vinner lassokonkurranser både i Norge og i Finland.

Foto: Liv Inger Somby

Dameklassen ble vunnet av Sunnamaaret Tornensis, som er en av de beste kvinnelige lassokasterne.

At de tidligere rivalene i Heargevuodjinsearvi og Duottar Hearggit har funnet sammen er en god nyhet for neste år. Begge medgir nå at dette var den rette veien å gå, og at arrangementet trenger et løft for å bli mer publikumsvennlig.

– Dette vil være et gode for sporten og publikum, begge parter må være samstemte, sier lederne Aslak Sokki og Aslak Anders Eira.

Korte nyheter

 • Hevder at samer var de første som etablerte seg i Karasjok

  To grupper har krevd eierrettighet til land og vann i Karasjok, etter at Finnmarkskommisjonen konkluderte med at Karasjok tilhører den lokale befolkningen. Det er ikke Finnmarkseiendommen enig i. Et av argumentene som er brukt, er at kvener, ikke samer, var de første som etablerte seg i tettstedet Karasjok.

  – Jeg tror det spørsmålet berører den enkelte sterkt. I Nesseby sier folk at dommen i seg selv er en ting, men at det ble argumentert i Høyesterett at vi ikke er nok samer, det blir aldri glemt, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  Loga sámegillii.

 • Muotka imaštallá ákkastallamiid mat geavahuvvojit Kárášjoga-áššis

  Leat guokte joavkku mat leat gáibidan oamasteami Kárášjoga eatnamiidda maŋŋel go Finnmárkokommišuvdna almmuhii ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide. Dása ii leat Finnmárkkuopmodat ovtta oaivilis. Okta ákkain mii lea geavahuvvon lea ahte kvenat, eaige sápmelaččat ledje dat vuosttaš olbmot geat ásaiduvve márkanbáikái Kárášjogas. Sámediggepresideanta imaštallá daid ákkastallamiid mat geavahuvvojit dikkis.

  – Jáhkán ahte juste diet gažaldat čuohcá garrasit dábálaš olbmui. Dieđán ahte báikkálaš olbmot Unjárggas dadjet ahte duopmu iešalddis lea okta diŋga, muhto dat, ahte Alimusrievttis ákkastallojuvvo ahte mii eat leat doarvái sápmelaččat, dat ii boađe vájalduvvot agi beaivái, dadje sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Les på norsk.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: NRK
 • Suoma sámediggeláhka farga meannudeapmái

  Suoma sámediggelága ođasmahttinárvalus lei riikkabeivviid vuođđoláhkalávdegottis gullamis gaskavahkku. Láhka galggašii jienasteapmái ovdalgo riikkabeaiválgaáigi álgá. Válggat leat cuoŋománo 2. beaivve. Guhkes, ja váibadahtti proseassa, muitala sámediggepolitihkkár.

  – Dieđán ahte máŋgasat earát geat barget, ja áŋgiruššet sámediggelágan, ahte sis livčče olu eará hommá. Mu mielas dat ii leat govttolaš ja ii leat riekta ahte suoma stáhta ii čoavdde dan ášši, ja min vátna resurssat ja áigi manná dušši hommáide, go dat lea oalle čielga ášši, dadjá Pirita Näkkäläjärvi.

  Guldal olles jearahallama dás.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit