Hopp til innhold

Vinner av sangdelen er Saara Hermansson

Det ble en sørsamisk vinner i årets Sámi Grand Prix.

Tekst/melodi - sánit/šuokŋa: Saara Hermansson.

VINNER: Saara Hermansson fremførte en låt på sørsamisk med en fengende vuelie i refrenget.

– Jeg klarer nesten ikke å snakke. Det føles helt fantastisk å få representere Åarjel Sápmi (det sørsamiske) i en slik sammenheng, sa Saara Hermansson til NRK like etter seiersseremonien.

Saara Hermansson er fra det sørsamiske området i Sverige, nærnere bestemt fra Stornäs i Klimpfjällområdet i Västerbotten.

Hun deltok for første gang i SGP i fjor med sangen «Festivaale-dobtesh». Hun skriver og komponerer låtene sine selv.

I år stilte hun med den fengende sangen «Mov laavlome» med sørsamisk vuelie i refrenget, og da ble det seier.

Kim Hallgeir Berg og Saara Hermansson

VINNERE: Joikevinner Kim Hallgeir Berg sammen med sangvinner Saara Hermansson.

Foto: Tanja Linnea Norbye / NRK

– Mye spennende skjer fremover

På andre plass ble gruppa EiRA med sangen «Eallin lea dál». Duoen består av søstrene Anne Inger Lilleng og Marit Elisabeth Eira. De kommer opprinnelig fra Máze, men bor i Nordreisa i Troms. Dette var deres comeback som duo 22 år etter at de vant med låten «Don» i 1997. De har deltatt i SGP før de vant, men da hver for seg.

På tredje plass gikk til Kalle Urheim med sangen «Don besset jođášit / Journeying». Han er fra Tysfjord i Nordland, og han har tidligere deltatt i SGP. I 2015 var han en av finalistene med sangen «Idjasuoivvan». Han synger på lulesamisk.

En del av premien er at Hermansson får en egen konsert i Kautokeino neste påske. Alle tre på topp deltar under høstens konsert på Riksscenen i Oslo.

– Nå må jeg begynne å planlegge neste års konsert her i Kautokeino og konserten på Riksscenen. Det er mye spennende som skjer fremover, sier Hermansson.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret