Reindrifta positiv til vindmøller

Kraftselskapet Varanger Kraft berømmer sametingspresidenten for å tillate vindmølleutbygging i samiske områder.

Vindmøllepark på Smøla
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Jeg synes det er veldig bra det Olli sier. En storstilt vindkraftutbygging i Finnmark kan skape veldig mange arbeidsplasser. Vi snakker om flere tusen arbeidsplasser i en driftsfase, sier forretningsutvikler Tore Martinsen i Varanger Kraft.

Tore Martinsen

Tore Martinsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hvor interessant er Finnmark som vindmøllepark?

Finnmark er svært interessant som område for utbygging av vindkraft. Finnmark har mange plasser hvor vindressursene er svært gode. Bare i Øst-Finnmark har man 50 prosent av ressursene, sier Martinsen.

Nyttårstalen

Sametingspresident Egil Olli sa dette om etablering av vindmølleparker i samiske områder i sin nyttårstale:

«I samiske områder planlegges flere vindmølleparker, nye veier og nye strømlinjer. Sametingets mål er ikke å hindre dette, men vi skal ha en mulighet til å påvirke hvor og hvordan slik virksomhet skjer og dermed bidra til å finne løsninger for framtidens energibehov.»

Reindrifta positiv

Reindrifta har lenge vært svært negativ til å bygge ut vindmølleparker i reinbeiteområder. Men nå har også reindrifta snudd i saken.

Varanger Kraft planlegger å bygge ut vindmøllepark i reindbeitedistrikt 7, Raggonjarga, i Øst-Finnmark. Utbyggingsområdet er i et kalvingsområde innenfor distriktet.

Magne Andersen

Magne Andersen.

Foto: Nils-Henrik Måsø / NRK

Leder for Raggonjarga, Magne Andersen, sier at også reindrifta må være løsningsorientert i forhold til fremtidens energibehov.

– Reindrifta har fått være med i planleggingen fra begynnelsen av. På den måten har næringen klart å styre utbyggingen unna de viktigste områdene, forklarer Andersen.

God dialog

Forretningsutvikler Tore Martinsen i Varanger Kraft sier de har brukt god tid på å komme i dialog med reindrifta.

– Vi har vært flinke til å holde dialogen med reindrifta i gang, selv om vi ikke var enige i begynnelsen. Etterhvert har man fått forståelse for hverandres utfordringer. På den måten har man funnet en god løsning som gjør at reindrift og vindkraft kan fungere side om side, mener Tore Martinsen.