Hopp til innhold

Vindkraftindustri sterkt uønsket i Porsanger

Flertallet i kommunestyret i Porsanger stemte nei til utbygging av vindkraft i kommunen.

Hans Magnus Thunestvedt

BEKYMRET: Hans Magnus Thunestvedt i TLP mener vindkraftindustrien bør holde seg unna Porsanger kommune. – De er ikke velkomne hit.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Vi som bor i Porsanger har et nært forhold til naturen. Det gjelder både rekreasjon, fritid og matauk. Jeg er bekymret når en industri vil beslaglegge store arealer.

Det sier kommunestyrerepresentant for Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP), Hans Magnus Thunestvedt, til NRK.

Vindturbiner

UØNSKET: Illustrasjonsbilde. Slike vindturbiner kommer ikke til å finnes i Porsanger kommune hvis kommunestyret får bestemme.

Foto: BING GUAN / Reuters

Kommunestyret vedtok nylig å si nei til utbygging av vindkraft i kommunen. Vedtaket ble gjort med 11 mot 6 stemmer.

– Bestemme selv

Det var TLP som kom med forslaget. Bare FrP og Ap stemte imot.

– Jeg mener at kommunen må bestemme selv i saker hvor en frigir enorme landarealer til vindindustrien.

Kommunen sier blankt nei. De ønsker ikke å avtale mulig etablering eller undersøke konsekvensene av vindkraft i kommunen.

Mindretallet vil utrede konsekvensene før det tas endelig stilling til vindkraft.

Geir Wulff

FORBUDSSONE: Sjefredaktør i Ságat, Geir Wulff.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sjefredaktør i Ságat, Geir Wulff, kommenterer vedtaket i en lederartikkel.

– Kommunestyrets vedtak medfører at Porsanger nå er erklært som en forbudssone for vindkraftindustrien, skriver Wulff.

Han mener kommunestyret med dette prioriterer urørt natur og utmarksnæringer fremfor industriell produksjon.

– Strammet inn

For drøye to uker siden presenterte regjeringen en stortingsmelding om vindkraft på land.

Olje- og energiminister Tina Bru lover i stortingsmeldingen historiske innstramminger i konsesjonsbehandlinger, og begrenset vindkraftutbygging i fremtiden.

Tina Bru (H)

STRAMMER INN: Olje- og energiminister Tina Bru.

Foto: Siv Sandvik

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av dagens behandling av konsesjoner. På dette grunnlaget foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer av dagens praksis, sier Bru.

Sametinget er langt fra fornøyd.

– Vindkraften ødelegger reinbeitene. Løfter om å involvere reindrifta i større grad er ikke nok. Derfor må reindriftsområder ekskluderes i alle planer for vindkraftutbygging.

Det sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

– Må avgjøres lokalt

Et klart flertall ønsker at kommunene skal ha det endelige ordet når det gis tillatelse til å bygge ut vindkraftverk.

Det viser en fersk meningsmåling fra NRK.

Karen Johanne Stai

MER LOKALDEMOKRATI: Karen Johanne Stai er en av flere tilfeldige personer NRK har snakket med om vindkraftutbygging.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

– Hvor blir lokaldemokratiet av når staten overkjører lokalsamfunn? Så enkelt er det egentlig, sier Karen Johanne Stai.

Mange er enige med Stai, ifølge en meningsmåling Opinion har gjort for NRK.

52 prosent mener lokale myndigheter til slutt skal få bestemme når det gis tillatelse til å bygge ut vindkraftverk.

25 prosent mener sentrale myndigheter skal ha siste ord.

Andreas Thon Aasheim Hamnefjell Vindkraftverk

Spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Aasheim, mener lokale myndigheter allerede har stor innflytelse.

Foto: Privat

Vindkraftbransjens organisasjon, Norwea, medgir at tallene tyder på at folk ikke har vært godt nok involvert.

– Et av problemene med utbyggingen vi nå ser er at det har tatt for lang tid mellom konsesjon og til det bygges. Og der har involveringen av de lokale vært for dårlig, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Korte nyheter

 • Muohta dieđihuvvon davvin

  Meteorologalaš instituhtta lea sádden muohtavárrehusa osiin davit Nordlánddas, Romssas ja Finnmárkkus. Gaskavahku rájes leat šlahtti ja borga vuordagis. Vurdet ahte muohta boahtá su. 100-300 mehter badjel meara, muhto sáhttá maid boahtit duolbaset guovlluide, čállet meteorologat Xas/ Twitteris.

 • Olgešbellodagas lea eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas

  Dál leat Olgešbellodagas eambbo sátnejođiheaddjit go Guovddášbellodagas. Seammás lea ain máŋgga gielddas eahpečielggas guđe bellodat oažžu sátnejođiheaddji maŋŋel válggaid. Dássažii lea Olgešbellodat sihkkarastán 90 sátnejođiheddjiid, čállá Nationen.

  Ovdal válggaid ledje bellodagas dušše 35 sátnejođiheaddji. Ovdal válggaid ledje 135 sátnejođiheaddji Norggas geat gulle Guovddášbellodahkii, dál leat dušše 81 sátnejođiheaddji. Dát mearkkaša ahte Olgešbellodat lea dat bellodat mas leat nubbin eanemus sátnejođiheaddjit. Njunnošis lea ain Bargiidbellodat 106 sátnejođiheddjiin.

  Norgga 357 suohkanis leat vel 35 suohkana gos ii leat čielgan gii šaddá sátnejođiheaddji.

  (NTB)