Hopp til innhold

– Unødvendig å tvangslakte villreinen i Nordfjella

Pensjonert reingjeter Mikkel Persen Kemi mener forskerne tar feil og det ikke er nødvendig å tvangsslakte over 2000 villrein i Nordfjella.

Mikkel Persen Kemi

Her er Mikkel Persen Kemi enda aktiv som reingjeter i Seiland.

Foto: Privat

– Villreinstammen lider av innavl, fordi de lever i et veldig avsidesliggende område. Reinsdyr generelt er veldig kjær i sitt område og forlater det ikke, sier Kemi.

​Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har bestemt seg. 2.200 villrein i Nordfjella må bøte med livet i et forsøk på å stanse skrantesyken.

Mikkel Persen Kemi mener derimot at myndighetene burde heller prøve å helbrede flokken, ved å sette inn villrein med annet type blod i flokken.

Veterinærinstituttet ønsker ikke å kommentere påstandene til Kemi, og henviser NRK til deres internettsider, hvor det finnes massevis av informasjon om skrantesyke.

Likevel ønsker instituttet å vektlegge to hovedpunkter.

Når det gjelder det genetiske, har Veterinærinstituttet ikke noe grunnlag for å uttale seg om dette.

Veterinærinstituttet å spesifisere at skrantesjuke skyldes prioner, som er et smittestoff.

Dette skriver kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet Elin Reitehaug via epost til NRK.

Villrein

Villrein

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Levd side om side med reinsdyr hele livet

Kemi har gjetet rein i hele sitt yrkesaktive karriere i Seiland i Vest-Finnmark. I løpet av sine 65 år i reindriften har Kemi lært flere helberedingskunster hos eldre reingjetere.

Mikkel Persen Kemi

Mikkel Persen Kemi

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg kan flere helberedingsteknikker, men de forteller jeg ikke til deg. Men hvis Landbruksministeren tar kontakt, så skal jeg fortelle ham hvordan det er mulig å helbrede villreinstammen i Nordfjella, sier han.

Han har ikke selv vært i Nordfjella for å se på villreinen, men han har sett TV-bilder av villreinstammen i Nordfjella. Han har blant annet sett hvordan villreinen har overbeitet rundt snøflekkene i høyfjellsområder. Disse bildene tolker han som at villreinen har vært på samme plass over lengre tid.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er for tiden i ferie, og NRK har derfor ikke lykkes å komme i kontakt med ministeren.

Korte nyheter

 • Várra stuorra bargoheaittagii

  Lea ain stuorra várra ahte olu almmolaš ásahusbargit mannet bargoheaitagii. Golbma iešguđet bálkášiehtadusa galggašedje sohppojuvvot, gielddaid, stáhta ja Oslo gieldda ovddas, mas lea sierra šiehtadallan. Duháhat bargit váldojuvvojit bargoheaitagii, jos eai beasa ovtta oaivilii. Riikkasoabadalli Mats Ruland lohká šiehtadallamiid váttisin, muhto jáhkká iežaset beassat čovdosii.

 • Sámi dáidda eanet oidnosii Norggas

  Sámi dáidda ii leamašan nu olu oidnosis Norgga Álbmotmuseas. Go ođđa Álbmotmusea rahppo geassemánu 11. beaivve de lea rahpančájáhusas maiddái sámi dáiddáriid dáidagat mielde. Kuráhtor Randi Godø mieđiha, ahte leat dán rádjai unnán deattu bidjan sámi dáidagii museas. -Dál leat sii oastigoahtán eanet sámi dáidaga ja dát lea dál dehálaš lávki sidjiide, dadjá Godø. Son mieđiha maiddái, ahte sis ii leat nu nanu diehtu ja máhtu sámi dáidagis. Sámi paviljoŋŋa rahpamis Venetsias cuigiide dáiddár Synnøve Persen, ahte Norgga dáiddainstituhtat eai ane árvvus sámi dáidaga ja máilmmis sámi dáidda lea measta eanet dovddus go Norggas. -Ođđa stuorát lanjat dahket dál vejolažžan oastit eanet dáidaga ja sámi perspektiiva maid lea eanet oidnosis, dadjá Godø. Musea "Jeg kaller det kunst"-rahpančájáhusas leat mielde sámi dáiddáriid dáidagat ja dát čájáhus lea oaidnimis geassemánu 11. beaivvis gitta čakčamánu 11. beaivvi rádjai.

 • Hábmeme vuosttaš sámi mediadieđáhusa

  Sámediggi áigu hábmet vuosttaš sámi mediadieđáhusa, ja bovdii sámi mediaásahusaid seminárii mánnodaga 23.05, gullat movt sin mediagovva lea, ja makkár hástalusat sis leat.

  Ávvira váldodoaimmaheaddji Kari Lisbeth Hermansen oaidná dárbbu dákkár seminárii, ja muitala ahte sámi mediain leat ollu hástalusat. Justte dál lea erenoamáš váttis rekrutteret sámi mediabargiid.

  – Ollu surggiin sámis lea hástalus gávdnat fágabargiid geain lea sámegiel máhttu, ja dan seamma mediasuorggis.

  Sametinget skal komme med en samisk mediamelding. Samiske medieaktører og medieforskere er med for å komme med innspill på hvordan de kan styrke den uavhengige samiske pressen.