– Unødvendig å tvangslakte villreinen i Nordfjella

Pensjonert reingjeter Mikkel Persen Kemi mener forskerne tar feil og det ikke er nødvendig å tvangsslakte over 2000 villrein i Nordfjella.

Mikkel Persen Kemi

Her er Mikkel Persen Kemi enda aktiv som reingjeter i Seiland.

Foto: Privat

– Villreinstammen lider av innavl, fordi de lever i et veldig avsidesliggende område. Reinsdyr generelt er veldig kjær i sitt område og forlater det ikke, sier Kemi.

​Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har bestemt seg. 2.200 villrein i Nordfjella må bøte med livet i et forsøk på å stanse skrantesyken.

Mikkel Persen Kemi mener derimot at myndighetene burde heller prøve å helbrede flokken, ved å sette inn villrein med annet type blod i flokken.

Veterinærinstituttet ønsker ikke å kommentere påstandene til Kemi, og henviser NRK til deres internettsider, hvor det finnes massevis av informasjon om skrantesyke.

Likevel ønsker instituttet å vektlegge to hovedpunkter.

Når det gjelder det genetiske, har Veterinærinstituttet ikke noe grunnlag for å uttale seg om dette.

Veterinærinstituttet å spesifisere at skrantesjuke skyldes prioner, som er et smittestoff.

Dette skriver kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet Elin Reitehaug via epost til NRK.

Villrein

Villrein

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Levd side om side med reinsdyr hele livet

Kemi har gjetet rein i hele sitt yrkesaktive karriere i Seiland i Vest-Finnmark. I løpet av sine 65 år i reindriften har Kemi lært flere helberedingskunster hos eldre reingjetere.

Mikkel Persen Kemi

Mikkel Persen Kemi

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg kan flere helberedingsteknikker, men de forteller jeg ikke til deg. Men hvis Landbruksministeren tar kontakt, så skal jeg fortelle ham hvordan det er mulig å helbrede villreinstammen i Nordfjella, sier han.

Han har ikke selv vært i Nordfjella for å se på villreinen, men han har sett TV-bilder av villreinstammen i Nordfjella. Han har blant annet sett hvordan villreinen har overbeitet rundt snøflekkene i høyfjellsområder. Disse bildene tolker han som at villreinen har vært på samme plass over lengre tid.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er for tiden i ferie, og NRK har derfor ikke lykkes å komme i kontakt med ministeren.