Ville kaste sin egen leder

Misnøyen med Willy Ørnebakks lederstil var så stor at deler av Arbeiderpartiets sametingsgruppe ville kaste ham. Sametingspresidenten satte imidlertid foten ned.

Willy Ørnebakk (t.h.) og Egil Olli

Willy Ørnebakks (nærmest) lederstil ble tatt opp med president Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Ronny Wilhelmsen troppet opp på presidentens kontor for å gi uttrykk for misnøyen. Samtalen dreide seg om å skifte ut Ørnebakk med en annen.

Dette skjedde på tampen av 2010. I dag er både Wilhelmsen og Ørnebakk to aktuelle presidentkandidater i Ap.

– Ubekvem med lederstilen

– Det er ikke offisielt at jeg har snakket med Egil Olli om denne saken eller ikke. Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte at jeg har snakket med presidenten, sier Ronny Wilhelmsen til NRK i dag.

NRK har imidlertid både åpne og interne kilder i Ap som bekrefter dramatikken omkring Aps gruppeleder.

– Det er ingen tvil om at Ronny Wilhelmsen var blant dem som kjørte på hardest. Jeg kan bekrefte at Ronny snakket med presidenten om dette, men hva som konkret ble sagt, vil jeg ikke si noe om, forteller Bjarne Store-Jakobsen til NRK.

Store-Jakobsen var sametingspresidentens og sametingsrådets politiske rådgiver fram til juni 2011. Han ble fjernet av presidenten, og byttet ut med Johan Vasara. Han bekrefter at presidenten var involvert i denne saken.

– Lederstilen til Willy Ørnebakk var et tema som det ble snakket mye om. Det er et faktum at det var folk i gruppa som ønsket å fjerne ham som gruppeleder. Bakgrunnen var at en del ikke var bekvem med lederstilen hans, sier Store-Jakobsen.

Bjarne Store-Jakobsen

Bjarne Store-Jakobsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Skjalg Jensen

Skjalg Jensen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vært på tynn is

Også tidligere sametingsrepresentant Skjalg Jensen bekrefter overfor NRK at Ronny Wilhelmsen tok opp misnøyen med gruppelederen direkte med presidenten.

– Det gikk ut på Ørnebakks måte å organisere og kommunisere med resten av gruppa, forteller Jensen til NRK.

NRK har også snakket med flere andre i Aps sametingsgruppe som bekrefter både misnøyen med sin egen leder og ønske om å skifte ut Ørnebakk.

– Han har flere ganger i perioden vært på tynn is, forteller to av Aps sametingsrepresentanter.

Ingen av disse ønsker å stå åpent fram.

– Ingen utspill om politiske saker

– Ettersom det nå bare er et år igjen av perioden, har det roet seg. I dag er ikke dette noe som opptar gruppa i særlig grad, og mange ønsker heller ikke å snakke om det blant annet på grunn av det kommende valget av president- og visepresidentkandidat, sier en annen.

En del av bakgrunnen med misnøyen var om flertallet på Sametinget også skulle ha møtelederskapet. Ifølge flere kilder intern i Ap ønsket Ørnebakk at enten en fra Ap eller Marie Therese Aslaksen fra Samer Bosatt i Sør-Norge skulle bli ny møteleder.

– Men det viktigste ankepunktet mot Ørnebakk var da, og det gjelder også nå, er uklar lederstil. Noen ganger oppleves det som å være på en skute uten styring. Han har omtrent ingen utspill om politiske saker, og få meninger om aktuelle saker, sier en kilde i Aps sametingsgruppe til NRK.

– Ikke tema i gruppa

Willy Ørnebakk avviser at hans lederstil har vært tema i gruppa.

– Det du tar opp om gruppelederen har aldri vært noen sak i gruppa. Det har aldri vært noen behandling av den problemstillingen som dere reiser nå, sier han til NRK.

Han understreker at han aldri kommenterer interne forhold.

– Jeg vet ikke om det du nå forteller er sant eller ikke. Jeg har aldri hatt noen forhold til dette, og som sagt, indre forhold og indre diskusjoner i gruppa; det blir internt. Folk skal være trygg på at det som snakkes i gruppa om, det blir i gruppa og ikke rundt omkring, sier Ørnebakk.

Presidentkampen

Om litt over to uker skal Arbeiderpartiet velge sin president- og visepresidentkandidat. Blant kandidatene er Ørnebakk, Mariann Wollmann Magga, Ronny Wilhelmsen, Vibeke Larsen og Jørn Are Gaski kandidater.

Ørnebakk kobler fokuset om hans lederstil til dette.

– Utspillet relaterer jeg til presidentnominasjonen. Alt peker mot det når det gjelder tidspunkt og timing. Det finnes ingen annen logikk til at dette kommer nå. Sant eller usant; det blir noe annet, sier han til NRK.

– Fornøyd med lederstilen

Sametingspresident Egil Olli vil ikke la seg intervjue om denne saken. Han ønsker heller ikke å si noe om Ronny Wilhelmsen kontaktet ham for å kaste Ørnebakk som gruppeleder.

– Jeg husker ikke, sier Olli.

NRK har imidlertid kilder som bekrefter at sametingspresidenten gikk imot å sparke gruppelederen.

Ronny Wilhelmsen sier han i dag er fornøyd med lederstilen til Willy Ørnebakk.

– Jeg har stor respekt for Willy Ørnebakk og den jobben han gjør som parlamentatisk leder. Han er også en god presidentkandidat for Arbeiderpartiet, sier han.