Vill biljakt i Vest-Finnmark

En bil i Alta stoppet ikke for politiets anmodning, natt til nasjonaldagen. Med politiet på slep, holdt rømlingen en fart på over 170 kilometer i timen – og passerte til slutt riksgrensa inn i Finland.

Kilde: Vestfinnmark politidistrikt

Med to politipatruljer i hælene, stakk den svenskregistrerte bilen ut av Alta og i retning Kautokeino.

Politiet målte på et tidspunkt bilens hastighet til 173 kilometer i timen, i en 90-sone.

Politiet valgte etter hvert å avbryte jakten på bilen. Etter politiets opplysninger å bedømme, skal bilen ha kjørt gjennom sentrum av Kautokeino.

Stakk ut av landet i voldsom fart

Politiet forsøkte å stoppe bilen rett etter klokken to på natten.

– Kl 0316 passerte bilen Kivilompolo Tollstasjon ved Kautokeino. Der kjørte den på rødt lys, i stor hastighet inn i Finland, skriver Vestfinnmark politidistrikt i politiloggen (ekstern lenke).

Politiet har sikret seg opplysninger om kjøretøyet og dens eier. Politiet melder at det vil bli opprettet sak for å nekte å stanse for kontroll – samt for fartsovertredelse.

Oanehaččat

  • Gáibidit ráđđehusa doamahallat

    – Ráđđehus fertešii doamahallat vuoi oažžu sadjái registtera mii čájeha man ollu loanat olbmuin leat. Dan gáibidit Stuoradikki unnilogubellodagaid politihkkarat, čállá Dagens Næringsliv. Dál eai beasa báŋkkut mat galget árvvoštallat olbmuid viessoloatnaohcamušaid, ahte leago sis juo kredihtta- ja eará loanat. – Dakkár registtar dagašii álkkibun biehttalit addimis loanaid olbmuide geat eai nagot máksit dáid, lohka sosialisttalaš gurutbellodaga finánsapolitihkkalaš ovddasteaddji, Snorre Valen aviisii. Ráđđehusa bealis lohket ahte sii leat bargame dáinna.

  • Biila buollán Girenjárggas Álttás

    Gaskavahku eahkedis oaččui 110-guovddáš Finnmárkkus dieđu ahte muhtin biila lei buollimin Girenjárggas Álttá gielddas. Operatevra 110-guovddážis Joakim Pedersen dieđihii ahte biila lei olles fártta buollimin.
    -Guokte olbmo bođiiga biillas olggos, ja eaba roasmmohuvvon, nu lohká politiija operašuvnnajođiheaddji Andreas Vesterhus. Nu čállá iFinnmark.

Laster Twitter-innhold