Hopp til innhold

Vil utfordre grønnvasking av energiproduksjon

Loga sámegillii

Lørdag 6. juli inviterer Kompani Ulv & Ugle til performativ kunst på Markedsplassen i Skibotn.

Publikum vil få oppleve poetiske kortfilmer og foto, i samspill med joik, poesi, dans, musikk og akrobatikk både innendørs og utendørs.

Kompani Ulv & Ugle bringer sammen kunstnere med urfolksbakgrunn fra ulike land og kulturer.

Målet med prosjektet er å gjøre oppmerksom på akutte komplekse problemer vi står ovenfor når det kommer til bærekraft og miljø i et samfunn i utvikling.

Kunstnerne ønsker å utfordre grønnvaskingen av energiproduksjon i møte med urfolkskultur, og de oppfordrer publikum til å stille spørsmål ved deres eget forhold til forbruk, natur og miljø.

Samtidig håper de at forestillingen kan skape en plattform for meningsfull dialog og utveksling både lokalt og globalt.

Kompani Ulv & Ugle sin event heter «Electric Lies:Broken Ground».

Ulv & Ugle, «Electric Lies:Broken Ground»
Foto: Pressebilde

Korte nyheter

 • Nå får de fiske laks på finsk side av Tanavassdraget – men ikke på norsk side

  Loga sámegillii.

  Fra og med i dag får de som har fått unntaksdispensasjon fiske laks i Tanavassdraget. Det gjelder innbyggere på finsk side av grensa.

  På norsk side har man ikke slike dispensasjoner, da man jobber etter Tanaloven.

  – Og vi har grunnloven, som gir oss rettighetshavere og samene rettigheter til kulturarven.

  Det forklarer Riitta Orti-Berg. Hun er blant rettighetshaverne og forvalterne av Poirespaikka. De fikk dispensasjon for laksefiske og får felle to laks.

  NTM-sentralen i Lappland innvilget 15 dispensasjoner i forrige uke. Dispensasjonene bygger på samenes fiskerikultur.

  Fangsttiden for de fleste tillatelsene er fra i dag og til 28. juli.

  Hver tillatelse har egne beregnede dager og antall laksefiskere. De skal også melde fra til laks når de drar på fiske.

  Over 65 centimeter lange laks skal slippes tilbake i elva. Totalt får de ta ut 54 laks.

  Det melder Yle Sápmi.

 • Suomabealde besset oaggugoahtit luosaid otná rájes

  Les på norsk.

  Otne ožžot sii geat leat ožžon spiehkastanlobi bivdigoahtit Deanu luosaid. Dat guoská suomabeale ássiide. Norggas eai leat dákkár spiehkastatlobit, og Norggas barget Deanu-lága mielde.

  – Mis fas lea vuođđoláhka, mii addá midjiide vuoigatvuođalaččaide ja sámiide kulturárbái vuoigatvuođaid.

  Nu čilge Riitta Orti-Berg. Son gullá Poarespaikka-vuođđodálu rivttiid oamasteddjiide ja hálddašeddjiide. Sii ožžo spiehkastatlobi luossabivdui ja ožžot goddit guokte luosa.

  Lappi EJB-guovddáš mieđihii 15 sierra spiehkastatlobi mannan vahkkus. Vuođđun lobiide lea sápmelaččaid guolástankultuvra.

  Eanaš lohpemearrádusaid bivdoáigi lea otná rájes suoidnemánu 28. beaivái.

  Juohke lobis leat sierra meroštallojuvvon beaivvit ja galle luosa sii ožžot bivdit. Sii galget maiddái dieđihit guollefávttaide go mannet bivdit.

  Badjel 65 sentte guhkkosaš luosaid galget luoitit ruovttoluotta johkii. Oktiibuot ožžot Deanus bivdit 54 luosa.

  Dan dieđiha Yle Sápmi.

 • Gonagasbearaš jođus Áltái

  Les på norsk.

  Sotnabeaivvi iđida oidnui Norgga Gonagasskiipa mannamin Trollfjordenii.

  Lofotposten dieđihii dan birra álggos.

  MarineTraffic dieđuid mielde lei skiipa jođus Áltái, gosa galgá joavdat vuossárgga iđđesbeaivvi.

  Fuomášumiid mielde libarda Gonagasleavga, mii mearkkaša ahte Majestehta Gonagas Harald lea fatnasis.

  Ii leat vel sihkar lea go dá almmolaš mátki, vai leat go luomus.

  Govva lea váldon eará oktavuođas:

  Kongeskipet "Norge" og kongeskipet "Dannebrog" ankommer sammen inn til Aarhus under det norske kongeparets offisielle besøk i Danmark i juni 2023
  Foto: MIKKEL BERG PEDERSEN / AFP