Hopp til innhold

Vil unngå nye Fosen-saker – foreslår å avvikle forhåndstiltredelse

Det har gått 600 dager siden Fosen-dommen, der Høyesterett slår fast at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Storheia og Roan, er ugyldig (lovdata.no).

For å lære av denne saken bør regjeringen se på om ordningen med såkalt forhåndstiltredelse i forbindelse med slike utbygginger, bør avvikles, foreslår partiet Rødt.

– 600 dager siden Fosen-dommen kom. Da er det viktig å unngå lignende feil i framtiden, som vi også ser på Øyfjellet i Nordland. Derfor må dette med forhåndstiltredelse fjernes, slik at den rettslige tilstanden er avklart før man tillater disse enorme utbyggingene i reinbeitomåder, sier Bjørnar Moxnes (R)

Forslaget er en del av stortingets behandling av endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land (stortinget.no).

SV og MDG støtter forslaget og lovendringsforslagene behandles av Stortinget førstkommende fredag.

Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har anbefalt at man bør vurdere om man skal tillate utbygging i reinbeiteområder før gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart (nhri.no). Loga sámegillii.

Turbiner på Storheia, Fosen
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Korte nyheter

 • Stor vilje til inkludering hos arbeidsgivere

  Ved utgangen av september er det 1 830 helt arbeidsledige og 870 delvis arbeidsledige i Troms og Finnmark.

  Dette gir en ledighet på totalt 2,1 prosent.

  I september ble det til sammen lyst ut 2 225 ledige stillinger i fylket. Behovet for arbeidskraft er fortsatt stort.

  – Mange ukrainske flyktninger er tilgjengelige for vårt arbeidsliv nå. De fleste jobber fortsatt med å styrke norskkunnskapene, men mange har både kapasitet og ønske om å jobbe, opplyser Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark i pressemeldingen.

  Tilbakemeldingene fra bedriftene som allerede har ansatt kandidater fra Ukraina, er at de får inn dyktige medarbeidere som bidrar både med nye perspektiv, kapasitet og kompetanse, opplyser NAV.

  Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet ellers er ledigheten på 1,8 prosent helt ledige og 0,7 prosent delvis ledige, totalt 2,5 prosent.

 • "Haill"-duopmu galgá meannuduvvot Alimusrievttis

  Guolásteaddji Svein Magne Mienna dubmejuvvui guovtti nisson guolástanbearráigehččiid doarrádallamis. Dál galgá ášši meannuduvvot Alimusrievttis, dan lea Alimusrievtti guoddalanlávdegoddi mearridan, čállá duopmostuolu preassadieđáhusastis.

  Njukčamánu loahpas dubmejuvvui Mienna máksit 12.000 ruvnno go lea rihkkon ráŋggáštuslága paragráfa 156.

  Son galgá earret eará leat bivdán nisson guolástusinspektevrraid dánsut ja lohkan ahte soai galggašeigga njuiket fatnasii vai šattašii buoret bivdu - nu gohčoduvvon "haill".

  Maiddái lágamánnerievtti guoddalanáššis dubmejuvvui Mienna 12.000 ruvdnosaš sáhku. Dalle juo dieđihii advokáhtta Brynjar Østgård guoddalit ášši Alimusriektái.

  Ášši ii leat vuos beaiváduvvon Alimusrievttis.

  Fisker, Breivikbotn
  Foto: Jo Hermstad Trondsen
 • Ná háliidit bissehit nuoraid searvat joavkoveahkaválddálašvuhtii

  Dađistaga go veahkaválddálašvuohta lassána Ruoŧas, de oaidnit sullasaš ovdáneami maiddái Norggas. Dađi nuorat mánát rekruterejuvvojit kriminealla joavkkuide, dieđiha politiija Oslos.

  Ráđđehus oaidná dárbbu bidjat doaibmabijut eastadan dihte nuoraid searvat daid joavkkuide.

  Danne evttohuvvojit máŋga láhkarievdadusa, mat gusket veahkaválddálašdoaimmaide maid mánát vuollel 18 jagi doaimmahit:

  Juolgeleaŋka geavahuvvo go lea gildojuvvon oktavuohta ja orrun.

  Čađahit ráŋggáštusaid jođáneappo.

  Unnidit mieđihemiid logu.

  Čuovvut nuoraidráŋggášteami ortnega ii galgga šat leat eaktodáhtolaš, go lea duođalaš vearredáhkku, ráđđehusa oainnu mielde, mii lea kritihkalaš dasa ahte giddagasráŋggášteapmi unnán geavahuvvo go rihkku ortnega. Danne sii árvalit eanet bákku geavaheami.

  Duopmostuolut galget sáhttit ovttastit nuoraidráŋggáštusa ja eaktoduvvon giddagasa gitta 6 mánnui, dan sadjái go dálá lágat, go nuorat dušše sáhttet giddagassii geavvat jus rihkkot nuoraidráŋggáštusa geatnegasvuođaid.

  Politiijat sáhttet viežžat nuoraid jus eai boađe ráŋggáštus oktavuođas.

  Árvalusat meannuduvvo ráđđehuskonferánssas bearjadaga ja sáddejuvvojit dál Stuoradiggái.

  Loga olles ášši.

  Emilie Enger Mehl
  Foto: William Jobling / NRK