NRK Meny
Normal

Vil tvinge frem andejakt

Nå vil ikke Sametinget vente lenger: De krever en permanent ordning på andejakt i Indre-Finnmark - med jaktstart våren 2009.

Ender
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I et brev til Miljøverndepartementet ber de om at ordningen om vårjakt på ender blir gjort permanent.

Miljøverndepartementet har vært tydelig i saken, og sagt at de ikke vil ta stilling til spørsmålet om en permanent jaktordning, før den nye naturmangfoldloven er vedtatt av Stortinget.

Loven skal sikre at generelle prinsipper og regler om naturens mangfold er tydelige. Departementet mener at det må være på plass, før de vil vurdere hvorvidt andejakt skal være lovlig.

Vil ikke vente

Nå henviser Sametinget til det faktum at naturmangfoldloven ikke tar stilling til konkrete enkeltsaker, herunder spørsmål knyttet til vårjakt på ender. De mener derfor at det ikke er noe grunn til å vente på Stortingets behandling av lovteksten, som antagelig ikke vil bli gjort før i juni i år.

Andejakta har blitt regulert med forskrifter i Viltloven, og det har blitt gjennomført et prøveprosjekt på andejakt i Kautokeino kommune i flere år. Nå er prøveperioden avsluttet, og det foreligger ingen forskrifter som regulerer vårjakt på ender i år.

Vil ikke vente lenger

Nå mener Sametinget at det haster med å få en fast jaktordning på plass. De viser til at Sametingets plenum har enstemmig godkjent forslaget til den nye naturmangfoldloven, og at det derfor ikke er nødvendig av departementet å vente til loven er blitt vedtatt, før de begynner å utarbeide en jaktordning.

Miljøvernavdelingen har ikke behandlet henvendelsen fra Sametinget enda. De har heller ikke behandlet forespørselen fra Kautokeino kommune om regulering av årets andejakt.