Vil styrke lese- og skrivehjelp

Sametingsrådet foreslår 250 000 kroner til etablering av en ambulerende tjeneste som skal gi samiskspråklige eldre lese- og skrivehjelp.

Dette for å hjelpe samiskspråklige samer som ikke behersker norsk, slik at også de kan benytte seg av offentlige nett-tjenester.

Sametinget ønsker dialog med kommunene, de eldre selv, bankene og Posten.

– Alle må bidra med sitt hvis vi skal lykkes og gjøre hverdagen enklere for de eldre, sier Sametingets visepresident Laila Susanne Vars.