Vil stoppe strukturering

Finnmark Høyre ønsker ikke strukturering av båter under 11 meter.

Fiskebåter

Fortsatt skal ikke småbåter som er under 11 meter struktureres slik som større fartøy.

Foto: Arild Moe / NRK

Regjeringen sendte i slutten av april ut en høring om strukturkvoteordning for den minste kystflåten - gruppen av båter under 11 meter. Da forslaget ble sendt på høring uttalte statsminister Erna Solberg at dette la til rette for at flere ungdommer skal kunne satse på en fremtid som fisker.

– Strukturering må ha nødvendig støtte

Forslaget har imidlertid blitt møtt med skepsis i fiskeindustrien, noe som også har fått Finnmark Høyre til å vurdere situasjonen nøye. Fylkesleder Jo Inge Hesjevik sier fylkespartiet nå går imot regjeringens forslag.

– Vi vil ikke tillate strukturering av kvoter fra gruppen under 11 meter til større fartøygrupper. Skal en strukturering finne sted må den ha nødvendig støtte blandt medlemmene i denne gruppen. Et press fra gruppene over kan ikke ses å være et tilstrekkelig argument for denne endringen, sier Hesjevik i en pressemelding.

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik

Foto: Kari Bjørkli Thomassen/FFK
Vil satse på andre tiltak

Hesjevik fikk i helgen med seg fylkesstyret i Finnmark Høyre på en høringsuttalelse som ber regjeringen snu i saken.

I stedet vil Høyres nordligste fylkeslag satse på andre tiltak for å sikre økonomien og rekrutteringen til flåtegruppen.

– En endring av kvoteårets start til 1. september samt fastere fartøykvoter vil være viktigere elementer i en regulering mot et mer markedsorientert fangstmønster. Vi mener dette vil være viktigere endringer enn å innføre strukturering, sier Hesjevik.