Hopp til innhold

Vil stoppe el-linjer

– Statsnetts planer om å bygge en ny kraftlinje fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Finnmark, må stoppes, mener sametingsrepresentant Randi A. Skum.

Høyspentledning
Foto: Guro Birkeland Kjellsen / NRK

 

Skum som er fungerende parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), ber Sametinget gripe inn i saken.

 

 

Presset næring

Randi Skum

Randi A. Skum er fungerende parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette er et enormt naturinngrep som vil få store negative konsekvenser blant annet for reindrifta i området.

Skum viser til at reindrifta allerede er en presset næring som ikke har råd til å miste beitearealer i den størrelsesorden det her legges opp til.

Sjøkabel

NSR ber Sametinget om at saken tas opp med Regjeringen og sørge for at alternative løsninger som eksempelvis sjøkabel, blir utredet.

– Målet med en slik utredning må være å verne om beiteland for reindrifta.

Også lokale miljøvernere, reindriftssamer og Natur og Ungdom advarer mot kraftlinje gjennom reinbeitedistrikter  fra Balsfjord til Hammerfest. De har bedt miljøvernministeren om å stoppe planene. 

Korte nyheter