Vil stå på egne bein

May Valle (Hamarøy V) mener kommunene i Nord-Salten ikke må gi etter for Regjeringens anbefalinger om ny kommunereform.

May Valle i møtet mellom formannskapene i Tysfjord og Hamarøy

Det er uenighet mellom partiene i Hamarøy når det gjelder kommunesammenslåing.

Foto: Sander Andersen / NRK

Varaordfører i Hamarøy, May Valle (V) ser ikke hensikten med kommunesammenslåinger. Hun er klar på at kommunene i Nord-Salten kan bestå slik som de er.

Nordland Venstres toppkandidat til fylkestingsvalget, May Valle

Varaordfører i Hamarøy, May Valle.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Vi har gode utgangspunkter å bestå som egne kommuner. Det viser inntektssystemet. Kommunesektoren har aldri hatt så gode inntekter som i fjor.

Formannskapet i Tysfjord var torsdag i møte med formannskapet i Hamarøy for å diskutere fremdriftsplanene for ny kommunestruktur. Valla tror på en løsning med at Hamarøy, Tysfjord og Steigen består som egne kommuner, men at de tre kommunene kan videreføre og utvide samarbeidet som de til nå har hatt.

– Vi har mye å få til i lag. Vi har gjennom inntektssystemet også fått vist at avstandene internt i Nord-Salten er så store at det er ingenting å tjene på en fullstendig sammenslåing. Vi trenger disse små livskraftige samfunnene i Nord-Salten.

Uenig med Valle

Ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes mener på sin side at dagens kommuner er for små.

Ordføreren i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes (H)

Ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Vi er på søken etter en modell i forhold til hva som vil være riktig for Hamarøy i framtiden.

Ordføreren ser allerede for seg hva som vil være det beste for hans kommune.

– Vi skal utrede Indre-Salten-alternativet. Jeg personlig har mest tro på det. Det er litt viktig for dette området i forhold til balanse inn mot Fauske som sentrum, og Tysfjord er en reell part i dette.

Ordfører: – Indre Salten er svært aktuelt

Søker ikke om utsettelse

Diskusjonene om kommunesammenslåingen har pågått en stund. Sandnes slår fast at Hamarøy kommune ikke vil søke om utsettelse på prosessen slik Tysfjord kommune har gjort.

– Det har jeg sjekket ut med Fylkesmannen, og der fikk jeg et klart svar at de kommunene som har sendt søknad ble blankt avvist.

Møtet fant sted i Hamarøys kommunesenter Oppeid, og det var Tysfjord som hadde bedt om et slikt møte.