Vil søke om å bli «samekommune»

Kommunens varaordfører sier dette er en historisk dag.

Kommunestyret i Skånland

GJORDE VEDTAK: Skånlands kommunestyre.

Foto: Mathis Eira / NRK

Kommunestyret i Skånland vedtok i dag å søke om å bli innlemmet språkforvaltningsområdet for samisk språk.

Varaordfører Odd-Are Hansen (SV) er veldig fornøyd med vedtaket.

– Dette vil styrke det samiske språket og satsingen på det samiske perspektivet, sier Hansen.

Skånland kommune er en av Troms fylkes sørligste kommuner, og grenser blant annet til nordlandskommunen Evenes.

Einar Aune

KRITISK: Tidligere ordfører Einar Aune (H).

Foto: Mathis Eira / NRK

Tre stemte i mot

Odd-Are Hansen sier at dette er en historisk dag. Vedtaket ble gjort mot tre stemmer.

Høyre fristilte sine kommunestyrerepresentanter under avstemmingen.

Einar Aune (H), tidligere ordfører i Skånland stemte imot forslaget.

– Jeg syns dette ikke er nødvendig og jeg vil ikke prioritere dette, sier Aune.

Søknaden sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.