Vil ha permanent vårjakt i Kautokeino

Sámi bivdo- ja meahcástansearvi beklager at det fortsatt blir en prøveordning ved vårjakta på ender.

Johan Henrik Buljo

Johan Henrik Buljo i Sámi bivdo- ja meahcástansearvi.

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

 -Norske myndiheter fratar stadig tradisjonelle rettigheter fra fastboende samer, mener leder Johan Henrik Buljo i Sámi bivdo- ja meahcástansearvi.

Guldal: Buljo čilge giđđaloddema birra

Tradisjon som forsvinner

Organisasjonen Sámi bivdo- ja meahcástansearvi i Kautokeino har skrevet et brev til Miljøverndepartementet, hvor de forklarer hvor viktig denne tradisjonelle vårjakten er.

- Vi har ikke fått noen svar fra departementet til det brevet, men jeg håper at andre en kommunen også må forklare om de samiske tradisjonene ved vårjakta, sier Johan Henrik Buljo.

Sámi bivdo- ja meahcástansearvi er redd for at barn- og unge ikke får lære den samiske jaktformen. - Vi kunne lett se hvilke fugl som kom, da vi var barn, minnes Buljo.

Er ikke kriminelle

Johan Henrik Buljo tror ikke det er flere en 40-50 personer som fortsatt orker å drive på med denne jaktformen.

- Mange er leie av prøveordningene som er ved vårjakten og det blir bare færre jegere hvert år, mener Johan Henrik Buljo.

Buljo mener at myndighetene og andre betegner den tradisjonelle vårjakta i Kautokeino som kriminelt, fordi jakta ikke er på høsten som ellers i Norge.

- De kan for lite om denne jaktformen, tror Johan Henrik Buljo i Sámi bivdo- ja meahcástansearvi.

Kommunen gjør for lite

Kautokeino kommune må ta sin del av skylden for at folk i kommunen fortsatt må jakte i prøveformer, mener Sámi bivdo- ja meahcástansearvi.

- Det er klart at vi alle har gjort for lite da norske myndigheter plutselig satte inn ressurser for å stoppe vårjakta, men også lokalpolitikere har gjort for lite, mener Buljo.

Blir ikke hørt

Kautokeino kommune avviser at de har gjort for lite for å få permanent vårjakt på ender. - Det jobbes mye i kommunen med dette, men miljøverndepartementet vil ikke følge våre ønsker om permanent vårjakt på ender, sier varaordfører Anton Dahl.

Gulda: Anton Dahl giđđaloddema birra

Dahl er selv en ivrig andejeger og han har merket at det de ti siste årene er blitt færre jegere fra år til år. Anton Dahl forklarer at kommunen hadde møte med Miljøverndepartementet før de gikk inn for en ny prøveordning.

Anton Dahl

Varaordfører Anton Dahl, Kautokeino.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK Sami Radio

- Om prøveordningen er til for å få folk til å slutte med denne jakten så har departementet lyktes, sier Anton Dahl.