NRK Meny
Normal

Vil slå ring om samisk språk

– Samiske språkbrukere kan bli tapere hvis samiske kommuner slås sammen med kommuner som ikke er del av samisk språkfovaltingsområde, mener Heidi Greni (Sp), saksordfører og medlem i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Heidi Greni
Foto: Arne Kristian Gansmo

Uttalelsen kommer i forbindelse med komiteens behandling av Sametingets årsmelding 2013 i går.

Greni mener at det må ytes økonomisk bidrag for å unngå at samiske språkbrukere kommer dårligere ut ved en eventuell kommunesammenslåing. Hun forutsetter at storkommunene forplikter å yte samme tilbud som dagens tospråklige kommuner må.

Et eget utvalg mener at norske kommuner bør ha minst 15.000 – 20.000 innbyggere. Kommunene er blitt oppfordret til å finne ut hvem de eventuelt kan slås sammen med. I den forbindelse er det blitt laget et eget utredningsverktøy .

Kostnadskrevende

Greni mener at det i en storkommune kan bli kostnadskrevende å kunne yte samme tjenestetilbud til samiskspråklige som tospråklige kommuner gir i dag.

Også en enstemmig kommunalkomite mener at endringer i kommunestrukturen kan føre til særlige utfordringer i kommuner med vedtak om tospråklighet, og at samiske språkbrukere kan bli tapere i kommunereformen.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener det om nødvendig må følges opp med særlige økonomiske bidrag.

FrP og Høyre imot

Njåstad

Vi vil først avvente språkutvalgets innstilling før FrP bestemmer seg for hvilke tiltak som er nødvendig for å støtte samisk språk, sier Helge André Njåstad (FrP), leder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Jeg er glad over at hele Stortinget er klar over utfordringene kommunereformen kan føre til i de samiske områdene, sier saksordfører Heidi Greni.

Men hun beklager at regjeringspartienes representanter ikke er enig med flertallet i at utfordringen om nødvendig må møtes med særlige økonomiske bidrag.

– At vi i denne omgang ikke har gått med på å yte økonomisk bidrag til opprettelse av det samiske tilbudet, betyr ikke at vi har lukket døra helt igjen, svarer Fremskrittspartiets representant og leder av komiteen, Helge André Njåstad.

Vi se helheten

Ifølge ham mener også FrP at samisk språk må få minst like gode muligheter som i dag.

– Men det kan være ulike måter å nå dette målet. Vi vil først vente på språkutvalgets utredning før vi bestemmer oss for virkemidler, svarer Njåstad.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har satt ned et offentlig utvalg for å se nærmere på både lovverk om samisk språk og overordnede spørsmål om ansvarsdeling og videre arbeid med samisk språk.