NRK Meny
Normal

Vil sikre skoleområdet i Kautokeino

Vegvesenet vil senke farten og lage fartshumper ved grunnskolen i Kautokeino. Det liker kommunen.

Vei og fareskilt barn ved Kautokeino skole

Denne veien som går forbi skolen i Kautokeino og hvor skolebarn ferdes vil Vegvesenet nå sikre

Foto: Åse Pulk/NRK

Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker å sikre veger som går forbi skoler og der barn ferdes og oppholder seg. De har derfor gjort en vurdering av trafikksikkerheten forbi Kautokeino grunnskole.

Skolen ligger nært fylkesveg 5, som har fartsgrense 50 km/t på stedet. Det er to avkjørsler ved skolen og anlagt ensidig fortau langs vegen forbi skoleområdet. Skolens uteområde med lekestativ er skilt fra fortau og vegen med gjerde. Spesielt i forbindelse med skoledagens start og slutt vil det oppholde seg mye barn langs vegen i området rundt skolen.

Fartshumper og nedsatt fart

Statens vegvesens vurdering av trafikksituasjonen og vegens utforming er at 30 km/t vil være en riktig fart på stedet. De vil innføre 30 km/t om lag 50 meter før skolen på begge sider. De vil også etablere fartshumper for å sikre at farten går ned. Det skriver de i et høringsbrev til Kautokeino kommune og politiet.

De skriver i brevet at en fartsgrense på 30 km/t vil ha lite å si for framkommeligheten samtidig som trafikksikkerheten blir forbedret ved at farten blir lavere.

Positiv kommune

Kautokeino kommune skriver i høringssvaret sitt at de er meget positiv til Vegvesenets planer om etablering av fartshumper samt å sette ned fartsgrensen.

Kautokeino kommunestyre vedtok i fjor delplan for trafikksikkerhet. I denne trafikksikkerhetsplanen går det blant annet fram at kommunen vil få redusert fartsgrensen forbi grunnskolen i Kautokeino.

Kommunen håper at de planlagte tiltakene blir realisert i nær fremtid.