NRK Meny
Normal

Vil sikre samiske fosterhjemsbarn

Sametinget underskriver en samarbeidsavtale med Norsk fosterhjemsforening i morgen. Dette skal sørge for god fosterhjemsomsorg for samiske barn.

Sametinget, plenum

Sametinget vil med denne avtalen sette fokus på rettighetene til samiske fosterhjemsbarn.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det første møtet mellom Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget skjedde i august i år og man hadde som mål å rede grunnen for et samarbeid som setter fokus på god fosterhjemsomsorg for samiske barn.

Det samiske vektlegges for lite

Henrik Olsen

Rådsmeldem Henrik Olsen representerer Sametinget i denne saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget har tidligere uttalt at de erfarer at samiske barns kultur og språk ikke alltid blir tilstrekkelig vektlagt ved valg av omsorgsformer, og dette kan gi noen konsekvenser for barnets videre liv.

Norsk fosterhjemsforeningen har i sitt arbeid erfart at det er lite fokus på samiske barns rettigheter som urfolksbarn innenfor barnevern og fosterhjemsarbeid. Fra Sametingets side er det ønskelig med et samarbeid om kulturell tilpassing av fosterhjemsarbeidet, og tilrettelegging for økt rekruttering av samiske fosterhjem.

Undertegnelsen av avtalen skjer i Oslo.