Hopp til innhold

Vil senke bequerelgrensen

Myndighetene ønsker strengere regler for radioaktivt innhold  i kjøtt og fisk. Dette synes folk i reindriften er unødvendig.

Slakting
Foto: Scanpix / SCANPIX

GULDAL: Bequerel njuolggadusat

Grensen i dag er 3000 bequerel pr. kilo kjøtt og fisk. Helse- og Omsorgsdepartementet ønsker en ny vurdering fra Statens strålevern og Mattilsynet. Det vurderes om den lovlige grensen skal settes til 1500 og 600 pr. kilo.

Etatene skal vurdere helsekonsekvensene pluss økonomiske tiltaksgrenser.

Unødvendig

Etter Tsjernobylulykken ble sør-same områdene hardest rammet. Reineierne der er nå redd for at strengere bequerel-regler gjør at reindrifta kommer i samme situasjon som i 1986. Den gang måtte reinsdyr settes på nedforing for å få levert kjøttet.

- Det er hittil ikke dokumentert negative virkninger av den grensen vi har i dag og vi synes det er aldeles unødvendig å senke grensen, sier Inge Danielsen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Frykter for helsen

Etter Tsjernnobyl-ulykken i 1986 ble grensen fastsatt til 6000 bequerel. Argumentet var at ingen kom til å spise så mye reinkjøtt at nivået av bequerel i kjøttet kom til å skade helsa, skriver Avisenes Nyhetsbyrå, ANB.

Nå er det ikke så mye cesium i reinkjøtt, fisk eller andre dyr som da, men allikevel ønsker myndighetene strengere regler. De frykter at kjøttet inneholder nok radioaktivt avfall til å skade folks helse.

Eksportstopp

I EU er grensen for bequerel nivå satt til 600 per kilo.

– Hvis Norge følger EU reglene, så vil vi ikke kunne selge kjøtt til EU-landene, sier Danielsen i NRL.   

Mattilsynet vurderer nå hva de skal gjøre og i mai bestemmer de om reglene blir strammet inn.

Korte nyheter

 • Faskii guokte bálkkašumi Göteborgas

  Filbma «Ellos Eatnu – La elva leve» vuittii lávvardat eahkeda sihke gehččiidbálkkašumi ja árvvoštalliidbálkkašumi filbmafestiválas Göteborgas.

  Nordic Dragon Award lea Davviriikkaid stuorámus filbmafestivála, ja filbma oažžu ge 400.000 ruvnnu bálkkašupmin.

  – Filbma addá ođđa ipmárdusa sámiid oaidnosadjái Norgga politihka ja fápmohuksema ektui, ja lea buorre ahte geahččit ja árvvoštallit atnet árvvus dan, dadjá Kjersti Mo, Norgga Filbmainstituhta direktevra.

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon
 • Futsal-golli sámi gánddaide

  Sámi futsal gánddaidjoavku vuittii lávvardaga golli Árktalaš dálveriemuin Wood Buffalo:s Kanádas. Sii časke ruovttujoavkku Davvi-Alberta 3-0. Sápmi stivrii čiekčamiid álggus gitta lohppii.

  Sápmi lea áidna joavku, mii lea vuoitán Davvi-Alberta vuostá dán jagi gilvvuin. Sápmi vuittii 3-0 álgospealus maid.

  Sápmi vuittii čieža medálja lávvardaga čuoigamiin, ja leat vuoitán oktiibuot 26 medálja. Ná máŋga medálja ii leat Sápmi goassige ovdal vuoitán Árktalaš dálveriemuin.

  AWT 2023 gull til Sápmi futsal
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre