Vil senke bequerelgrensen

Myndighetene ønsker strengere regler for radioaktivt innhold  i kjøtt og fisk. Dette synes folk i reindriften er unødvendig.

Slakting
Foto: Scanpix / SCANPIX

GULDAL: Bequerel njuolggadusat

Grensen i dag er 3000 bequerel pr. kilo kjøtt og fisk. Helse- og Omsorgsdepartementet ønsker en ny vurdering fra Statens strålevern og Mattilsynet. Det vurderes om den lovlige grensen skal settes til 1500 og 600 pr. kilo.

Etatene skal vurdere helsekonsekvensene pluss økonomiske tiltaksgrenser.

Unødvendig

Etter Tsjernobylulykken ble sør-same områdene hardest rammet. Reineierne der er nå redd for at strengere bequerel-regler gjør at reindrifta kommer i samme situasjon som i 1986. Den gang måtte reinsdyr settes på nedforing for å få levert kjøttet.

- Det er hittil ikke dokumentert negative virkninger av den grensen vi har i dag og vi synes det er aldeles unødvendig å senke grensen, sier Inge Danielsen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Frykter for helsen

Etter Tsjernnobyl-ulykken i 1986 ble grensen fastsatt til 6000 bequerel. Argumentet var at ingen kom til å spise så mye reinkjøtt at nivået av bequerel i kjøttet kom til å skade helsa, skriver Avisenes Nyhetsbyrå, ANB.

Nå er det ikke så mye cesium i reinkjøtt, fisk eller andre dyr som da, men allikevel ønsker myndighetene strengere regler. De frykter at kjøttet inneholder nok radioaktivt avfall til å skade folks helse.

Eksportstopp

I EU er grensen for bequerel nivå satt til 600 per kilo.

– Hvis Norge følger EU reglene, så vil vi ikke kunne selge kjøtt til EU-landene, sier Danielsen i NRL.   

Mattilsynet vurderer nå hva de skal gjøre og i mai bestemmer de om reglene blir strammet inn.

Korte nyheter

  • Eai dorjon boazodoallošiehtadusa

    Nordkalottfolket jienastii vuostá buot cealkámuševttohusaid boazodoallošiehtadussii mat gieđahallo sámedikki dievasčoahkkimis otne. Nordkalottfolket bijai baicce ovdan mearkkašumi áššái gos dadjet ea.ea: "Nordkalottfolket oaivvilda ahte boazodoalus galgá leat guođohanriekti, muhto dalle seamma dásis eará ealáhusaid geavahusrivttiin guovlluin. Meahccegeavaheaddjit nugo meahcceealáhusat, meahcásteapmi bivdu ja guolástus, muorje- ja urttasčoaggin, šibihiid guohtun, galget buohkat meannuduvvot ovttaárvosaččat meahcis."

    Reindrift Saltfjellet
    Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
  • – Samerett må bli obligatorisk

    Statens sviende nederlag i Fosen-saken bør være en vekker for jurister i Norge, mener flere jusprofessorer. – Svært få av juristene i Norge har samerett i sin utdanning. Av de som blant annet forvalter statens makt i hovedstaden har de som oftest ikke denne kunnskapen, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), Øyvind Ravna. Les hele saken her.