NRK Meny
Normal

Vil redusere reintallet

Tre reinbeitedistrikt i Indre-Finnmark får ikke beholde sin ordinære reintall. Dette bestemte Reindriftsstyret i forrige uke.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Inge Ryan
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lakkonjarga, Beaskádas, Ártni/Gávvir reinbeitedistrikt må nå redusere antall rein i distriktet med mellom 20 til 40 prosent. Det har Reindriftsstyret bestemt i forrige uke, og de har gjort et lovlig vedtak sier leder for Reindriftsstyret, Inge Ryan.

Går omså rettens vei

Reindriftsstyret har behandlet 5-6 ganger øvre reintall for Lakkonjarga reinbeitedistrikt. I utgangspunktet hadde reinbeitedistriktet og Reindriftsstyret gått inn for 7.500 rein i distriktet, men Landbruksdepartementet godtok ikke dette. Derfor måtte saka behandles på nytt, og nå fastholder Reindriftsstyret sitt vedtak på 5.250 rein i Lakkonjargga distriktet.

Hans Ole Eira
Foto: Privat foto

Leder for Lakkonjargga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira sier til NRK-Sápmi at de ikke godtar at reindriftsmyndigheter skal redusere deres levebrød med 40 prosent. –Vi er klar til å gå til retten med vår sak, sier Hans Ole Eira.

Må diskutere i styret

Leder for Ártni/Gávvir reinbeitedistrikt, Nils Peder Gaup sier til NRK-Sápmi at de vil i løpet av dagen bestemme hva de vil gjøre i forhold til Reindriftsstyrets vedtak. Reinbeitedistriktet mente at de kan ha 2.800 rein i distriktet, mens Reindriftsstyret har nå vedtatt at øvre reintall skal være 2.000 rein.

Beskádes reinbeitedistrikt har i sin driftsplan satt øvre reintall til 3.600 rein, mens Reindriftsstyret nå har fastsatt det til 2.800 rein.