NRK Meny
Normal

Vil redde urfolkenes språk

Arktisk råd påtar seg ansvaret for å bevare urfolksspråkene.

Språkmøte i Kautokeino

Språkarbeidere fra de arktiske områdene var samlet til møte i Kautokeino på torsdag. Når språket bevares, så bevarer man også folks levevilkår.

Foto: Odbjørg Hætta Sara / NRK

I går møttes eksperter på urfolks språk fra de arktiske områdene til arbeidsmøte i Kautokeino. Prosjektet de er med på er til for å bevare og utvikle språkene til urfolk i området.

– Dette prosjektet viser at statene i området mener at disse språkene er viktige å ta vare på, spesielt kommer det fram ved at urbefolkningen selv har fått lede prosjektet, sier Gunn-Britt Retter fra Samerådet.
I Arktisk Råd, som står bak språkprosjektet, er åtte land medlemmer, de fem nordiske, i tillegg til USA, Canada, og Russland. Urfolksorganisasjoner, som Samerådet, er med som faste deltagere i Arktisk Råd.

Carl Christian Olsen

Puju (Qqaasileriffik, det grønlandske språksekretariatets president) Carl Christian Olsen er glad for prosjektet som er satt i gang.

Foto: Åse Pulk / NRK


Å få bruke sitt eget språk er en menneskerett, mener Carl Christian Olsen, som er president i det Grønlandske språk sekretariatet.

– Derfor er dette prosjektet viktig. Så gjenstår det å se hvilken status våre språk får innen de nasjonalstatene de snakkes, sier han til NRK.