– Må finne måter å berge samiske språk

Arbeidet med å modernisere forvaltningen av samisk språk i forhold til dagens behov, startet fredag. Utvalget som har fått dette oppdraget, hadde sitt første møte i Regjeringskvartalet i Oslo.

Inga Mikkelsen og Finn Arne Selfors

Stipendeiat Inga Lill Sigga Mikkelsen fra Tysfjord og Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett Finn Arne Selfors er blant de som skal komme med råd om fremtidig forvaltning av samiske språk i Norge.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er ikke tvil om at vi har store utfordringer i vente når vi skal forsøke å finne gode måter å bevare og styrke de samiske språkene på, sier nestleder i det regjeringsoppnevnte språkutvalget, Sorenskriver i Indre Finnmark Tingrett, Finn Arne Selfors.

Utvalget består av ni menn og kvinner fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Utredningen skal være ferdig til februar 2016.

– Mye må rettes på

Som sorenskriver i Indre Finnmark Tingrett har Selfors fått oppleve at mange er takknemlige over at de får bruke samisk i møte med rettssystemet i Norge.

Likevel er det mye som hemmer de som forsøker å bruke samisk i rettssalen.

– Jeg har opplevd at folk takker oss for at de får mulighet til å snakke samisk, men det er klart at det er problematisk at de fleste regelverk fortsatt finnes kun på norsk, og de fleste advokater behersker ikke samisk, sier Selfors.

Han håper at utvalget som han nå er med i kan komme med forslag til hvordan samfunnet bedre kan tilrettelegge for bruk av samisk språk i det hverdagen.

– Det må utvilsomt en helhetlig tenkning rundt dette, slik at statusen til det samiske språket også økes, sier Selfors.

– Pulverisering av ansvar

Bård Magne Pedersen.

Bård Magne Pedersen mener at ansvaret for det samiske i dagens forvaltning nærmest er pulverisert. Han håper at utvalget gjennom sin kartlegging kan komme med forslag som vil styrke forvaltning av samisk språk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Utvalgets leder, konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen, mener det er viktig å rydde ansvaret for forvaltningen av samisk språk.

Slik situasjonen er i dag er det altfor mange departementer som skal avgjøre saker som vedrører samisk språk, mener han.

– Ansvar og oppgaver for samisk er i dag spredt på altfor mange departementer og øvrige institusjoner som har noe med det å gjøre, det blir nesten så man kan mistenke at der er en slag pulverisering av ansvaret, sier Pedersen.

Han håper at utvalgets forslag kan munne ut i tiltak og ordninger som kan få flere til å begynne å bruke samisk i det daglige.

– Flere rapporter har jo påpekt at det er få som bruker et av de samiske språkene i det daglige, det er den største utfordringen, slik jeg ser det, sier Pedersen.

Utvalget har følgende medlemmer:

• Konstituert fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen, leder, Tromsø
• Sorenskriver ved Indre Finnmark Tingrett Finn Arne Selfors, nestleder, Tana
• Varaordfører Ronny Berg, Alta
• Rådgiver Elin Fjellheim, Engerdal
• Ordfører Jens Johan Hjort, Tromsø
• Politimester Ellen Katrine O. Hætta, Kirkenes
• Overlege Frøydis Nystad Nilsen, Karasjok
• Professor Jon Todal, Kautokeino
• Stipendiat Inga Lill Sigga Mikkelsen, Tysfjord

Fra venstre: Bård Magne Pedersen, Jon Todal, Nils Ole Gaup (Tolk) og Aili Keskitalo.

Noen av deltakerne på språkutvalgets første møte i Kommunaldepartementet. Fra venstre: Bård Magne Pedersen (leder) Jon Todal (medlem) , Nils Ole Gaup (Tolk) og Aili Keskitalo, Sametingspresident.

Foto: Mette Ballovara / NRK