Vil støtte reindrift – mot gruvedrift

– Først og fremst vil jeg jobbe med å forbedre Samerådets økonomi. Men – det samepolitiske samarbeidet over landegrensene blir også viktig, sier den nyvalgte samerådspresidenten.

Áile Javo

Aile Javo fra Karasjok ble nylig valgt til ny president i Samerådet. Hun har nok oppgaver å ta tak i.

Foto: pressebilde / NSR

Olav Mathis Eira

Olav Mathis Eira tok ikke gjenvalg på vervet som president i samerådet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Det er nok utfordringer å ta tak i, for den ferske samerådslederen.

– For eksempel så hjelper vi nå et reinbeitedistrikt mot gruvedriftas inntog i deres områder. Her bistår vi med rådgivning og annen støtte, sier Áile Jávo.

Hun ble nylig valgt på den 20. samekonferansen i Murmansk på russisk side.

Javo overtar presidentvervet etter Olav Mathis Eira, som ikke tok gjenvalg.

Kan miste pengestøtte

– Vi har lenge strevd med økonomien innad samerådet. Nordisk Ministerråd har lenge truet med å kutte hele pengestøtten til oss. Vi må derfor forbedre vår økonomi, og dette blir en prioritet.

– Men det politiske samarbeidet innad de samiske områdene, på tvers av riksgrenser, blir vel så viktig, sier Javo.