Hopp til innhold

Vil overta videregående skoler

Sametinget vil overta forvaltningen av de samiske videregående skolene.   

Sametinget
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Bare en stemte i mot vedtaket da saka ble behandlet i plenum i går.

Leder  i oppvekst- og utdanningskomiteen, Synnøve Solbakken-Härkönen, er fornøyd:

– Sametinget er det organet som kan utvikle de samiske videregående skolene, slik at de blir fullverdige samiske skoler, sier Solbakken-Härkönen.

Rådet snudde

Synnøve Solbakken Härkönen

Leder i Sametingets oppvekst- og utdanningskomite, Synnøve Solbakken Härkönen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De to samiske videregående skoler i Karasjok og Kautokeino, drives i dag av staten. Høsten 2006 ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe med representanter fra Sametinget og Utdanningsdirektoratet med mandat å utrede framtidig forvaltningsansvar.

Arbeidsgruppen foreslo at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen, noe som også Sametingsrådet støttet. Men da saka ble behandlet i plenum i går, snudde rådet.

Nytt organ

Flertallet i Sametinget ber Sametingsrådet snarest om å utrede en forvaltningsmodell med Sametinget som forvaltningsansvarlig.

Vedtaket innebærer også opprettelse av et organ under Sametinget for forvaltning av samiske skole- og opplæringsspørsmål.

Sametinget går inn for at de statlige samiske videregående skolene forblir tilknyttet Utdanningsdirektoratet inntil en forvaltnignsmodell med Sametinget som forvaltningsansvarlig er utredet.

Historisk

Anton Dahl

Styreleder for de samisk videregående skoler, Anton Dahl

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK Sami Radio

Styreleder for de samiske videregående skolene, Anton Dahl, mener at vedtaket er historisk.

– Jeg fryktet for at skolene ville bli underlagt fylkeskommunal styring slik arbeidsgruppa hadde gått inn for. I en trang økonomisk situasjon, ville det da vært enkelt med et pennestrøk å saldere bort skolene, sier en fornøyd styreleder.

Samisk innhold

Også rektor Olav Sara Nikkinen ved Samisk videregående- og reindriftskole i Kautokeino, er glad for at Sametinget ønsker å overta skolene.

– Vedtaket innebærer en fortsatt statlig skole, men med samepolitisk styring. Jeg har tillit til at samepolitikere vil utvikle skolene slik at det får et samisk innhold. Men også slik at skolene kan gi tilbud i hele Norge, sier Olav Sara Nikkinen.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB