Vil opprettholde leveringsvilkårene

Fiskeriministeren lover en grundig politisk prosess i forbindelse med utforming av regionale leveringsforpliktelser.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) mener det i framtiden er fornuftig å knytte vilkår for fangstlevering til regioner, framfor til enkelte anlegg og kommune.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Det har ikke gått upåaktet hen i regjeringskorridorene at kysten reiser seg mot norsk fiskeripolitikk.

Etter flere forsøk på å få statsrådens kommentar til aksjonene langs kysten, har Aspaker sendt NRK Sápmi noen synspunkter via e-post.

– Det har vært store økonomiske utfordringer i norsk filetindustri over lang tid, og det bekymrer regjeringen, kommenterer Aspaker.

Venter på utvalg

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) følger nøye med på fiskernes opprør i forhold til myndighetenes håndtering av leveringsvilkår.

Foto: CF-Wesenberg + 47 900 25 255

Aspaker lover å snu hver stein for å se hvordan landet kan få levedyktig sjømatindustri.

Et offentlig utvalg er i gang med å gjennomgå industriens rammevilkår og skal se på hvilke muligheter som finnes for å ha en konkurransedyktig sjømatindustri i Norge.

Utvalget vil komme med sine forslag i løpet av året og dette vil danne grunnlag for regjeringens videre arbeid, opplyser Aspaker.

Vurderer endringer

I Mehamn, Vardø og flere andre fiskevær langs kysten øker misnøyen med myndighetene. De mener at regjeringen bør kontrollere at fisk leveres dit de skal i henhold til leveringsforpliktelsene.

Nedlegging av fiskebedrifter og tap av arbeidsplasser blir resultatet av dagens politikk, mener de som slutter seg til protestaksjonene langs kysten.

Til dette har Aspaker dette å si:

Leveringsvilkår er et av flere distriktspolitiske virkemiddel i fiskeripolitikken, Regjeringen vil opprettholde ordningen med leveringsvilkår, men vi mener det vil være mer fremtidsrettet å knytte vilkårene til regioner fremfor det enkelte anlegg og kommune.

Det er for tidlig å konkludere med detaljer for hvordan et slikt system skal se ut, og regjeringen vil ha en grundig politisk prosess i forbindelse med utforming av regionale leveringsforpliktelser, lover Statsråden.

– Ingen søknad om fritak

Røkke-eide Norway Seafoods planer om å legge ned flere fiskebedrifter i Nord-Norge har satt sinnene i kok langs kysten.

Statsråden viser til at hun er orientert om selskapets planer.

– Jeg er kjent med Norway Seafoods planer og registerer at selskapet selv opplyser at ingen planer så langt er vedtatt. Det er heller ikke kommet nye søknader fra selskapet om fritak fra leveringsforpliktelsene, opplyser Aspaker på e-post til NRK Sápmi.

Demonstrasjon i Mehamn

Kystopprøret mot regjeringen startet i Mehamn på Nordkynhalvøya, og har fått støtte fra fiskere og ansatte i sjømatindustrien langs hele kysten.

Foto: Solveig Kåberg