Vil opprette nordområdeforum

Regjeringa vil opprette et nordområdeforum for å få større effekt av nordområdepolitikken. I løpet av våren 2017 skal regjeringa legge fram et nytt strategisk dokument om nordområdepolitikken.Forumet skal bestå av politisk ledelse fra Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Sametinget.