Fiskeren Sondre vil oppheve ordning han selv tjente 40 millioner på

Fiskebåtreder Sondre Rødberg Kristoffersen tjente millioner på fiskebåtsalg ved å flytte fra Finnmark til Nordland. Nå gir han full støtte til forslaget om å oppheve kvotebindingene til Finnmark.

Fiskebåter

Disse tre båtene tok Sondre Rødberg Kristoffersen med seg og flyttet fra Alta til Andøya. Senere solgte han to av båtene med rundt 40 millioner kroner i «flyttegevinst».

Foto: Privat

Det er Finnmark Aps årskonferanse som i helga gikk inn for å oppheve fylkesbindingen.

– Jeg er glad for at noen endelig har forstått at kvotebindinger til fylket virker helt mot sin hensikt, svarer fiskebåtreder Sondre Rødberg Kristoffersen.

Egentlig synes han at Finnmark som bosted passer som hånd i en hanske for en fisker.

– Dersom kvotebindingen blir fjernet, kommer jeg garantert tilbake til Finnmark. For her er den eneste plassen hvor vi har tilgang til fisk hele året, forklarer Kristoffersen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Finnmark Aps årskonferanse

Det var stort flertall på Finnmark Aps konferanse om å oppheve dagens ordning med kvotebindinger til Finnmark.

Ordningen med fylkesbindinger ble i sin tid innført for å sikre at fiskebåter og fiskekvoter ikke blir ført ut av Finnmark.

Reglene innebærer at fiskefartøy skal omsettes innad i fylket. Men dette kan omgås ved at eieren flytter ut og tar båtene og kvotene med seg. Etter ett års venting kan båtene og kvotene omsettes fritt utenfor Finnmark.

Tjente 40 millioner på flyttinga

Dagens ordning med fylkesbindinger har ført til at Sondre Rødberg Kristoffersen for over ett år siden flyttet fra Alta til Andøya. Dette skal ifølge fiskeriavisen «Kyst og Fjord» ha gitt ham en ekstragevinst på 40 millioner kroner. Den samlede salgssummen var på rundt 90 millioner kroner, mens han i Finnmark trolig bare hadde fått det halve.

Willy Pedersen og Ulf Tore Isaksen på Finnmark Aps årskonferanse

FOR OG IMOT: Mens fylkestingsrepresentant Ulf Tore Isaksen (Ap) talte varmt for å oppheve kvotebindingene, er partikollega Willy Pedersen i mot.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Kristoffersen vil ikke bekrefte tallene ovenfor NRK Sápmi. Men medgir at han kunne ha tapt store penger dersom han hadde hatt Finnmark som adresse på tidspunktet han solgte to av sine tre fiskefartøyer som han arvet etter sin avdøde far.

– Det er tøft å drive med fiske. Dette fikk jeg og min familie fort erfare etter at vi overtok rederiet, forklarer Kristoffersen.

Familien valgte derfor å flytte fra Alta til Andøya for å skape seg sikkerhet dersom de ikke skulle klare å drifte båtene.

Kristoffersen tror at folk vil flytte tilbake til Finnmark, dersom kvotebindingen blir opphevet.

Frykter for høyere kvotepriser

Men på Finnmark Aps årskonferanse var det flere som ville beholde dagens ordning. Fylkestingsrepresentant Willy Pedersen fra Vestre-Jakobselv var en av dem.

– Kvoteprisene vil bli presset opp dersom kvotebindingen blir opphevet. Dette kan vanskelig være av samfunnsmessig interesse. Inngangsbilletten til fiskeryrket kan bli dyrt spesielt for unge folk, svarer Pedersen.