Hopp til innhold

Vil omgjøre vedtak om tvangssammenslåing

Sp fremmer forslag for Stortinget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Marit Arnstad

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener det er galt å tvinge kommuner og fylkeskommuner til sammenslåing.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vedtakene i juni ble gjort med knappest mulig flertall. Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.

Heidi Greni

Sps kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni.

Foto: Arne Kristian Gansmo

Senterpartiet har levert to representantforslag om omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Ved stortingsbehandlingen av kommunereformen og fylkesreformen i juni i år, varslet Senterpartiet at det ville bli fremmet omgjøringsvedtak for et nytt Storting etter valget.

To representantforslag

I representantforslaget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner, fremmes følgende forslag:

 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.
 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
 • Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.
 • Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
Regionreform Troms og Finnmark

I den nye regionreformen skal Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen til en region.

Foto: NRK

Representantforslaget om inndeling av fylkeskommunene konkluderer med følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner: Vestfold og Telemark, Hedmark og Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane og Troms og Finnmark.»

– Stortingets bruk av tvang for å slå sammen kommuner og fylkeskommuner på tvers av vedtakene i kommunestyrer og fylkesting vakte sterke reaksjoner. Disse vedtakene bør ikke bli stående. Både Arbeiderpartiet og SV har sagt de støtter omgjøring. Vi håper også å få støtte fra KrF. Partiet gikk mot tvangssammenslåing av kommuner da saken var til behandling. Det bør derfor bli flertall i Stortinget for omgjøring, uttaler Arnstad og Greni.

Korte nyheter

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)

 • Lohpidii álgoálbmotdepartemeantta – dál geahčada baicca kantuvrra ásahit

  Brasila ođđa válljejuvvon presideanta, Luiz Inácio Lula da Silva lohpidii Brasila álgoálbmogiidda álggahit sierra álgoálbmotáššiid departemeantta. Departemeanta galggašii gieđahallat ja veahkkin fas nannet álgoálbmogiid rivttiid ja suddjema, maŋŋágo dálá ráđđehus lea daid njeaidán.

  Bearjadaga celkkii Lula ahte son baicce lea árvvoštallame ossodaga ásahit, mii galgá gullat presideantakantuvrii, ovdalii go olles departemeantta. Dása reagerejit Brasila álgoálbmotnjunnošat, čállá Reuters.

  – Min dilli lea dál nu duođalaš, ahte mii dárbbašat nana departemeantta mas lea mearridanváldi ja resurssat min várjalit, dadjá Univaja álgoálbmotsearvvi, mii lea Javari Valley:s, advokáhtta, Eliesio Marubo.