Vil omgjøre vedtak om tvangssammenslåing

Sp fremmer forslag for Stortinget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Marit Arnstad

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener det er galt å tvinge kommuner og fylkeskommuner til sammenslåing.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vedtakene i juni ble gjort med knappest mulig flertall. Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.

Heidi Greni

Sps kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni.

Foto: Arne Kristian Gansmo

Senterpartiet har levert to representantforslag om omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

Ved stortingsbehandlingen av kommunereformen og fylkesreformen i juni i år, varslet Senterpartiet at det ville bli fremmet omgjøringsvedtak for et nytt Storting etter valget.

To representantforslag

I representantforslaget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner, fremmes følgende forslag:

 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.
 • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.
 • Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.
 • Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.
Regionreform Troms og Finnmark

I den nye regionreformen skal Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen til en region.

Foto: NRK

Representantforslaget om inndeling av fylkeskommunene konkluderer med følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner: Vestfold og Telemark, Hedmark og Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane og Troms og Finnmark.»

– Stortingets bruk av tvang for å slå sammen kommuner og fylkeskommuner på tvers av vedtakene i kommunestyrer og fylkesting vakte sterke reaksjoner. Disse vedtakene bør ikke bli stående. Både Arbeiderpartiet og SV har sagt de støtter omgjøring. Vi håper også å få støtte fra KrF. Partiet gikk mot tvangssammenslåing av kommuner da saken var til behandling. Det bør derfor bli flertall i Stortinget for omgjøring, uttaler Arnstad og Greni.

Korte nyheter

 • Samisk uke for første gang

  Synliggjøring av samisk mat, samisk litteratur, panelsamtaler, foredrag og duodje. Det er bare noe av innholdet i historiens første samiske uke i Narvik kommune som åpner på mandag. – Målgruppa er alle innbyggere i kommunen, og ikke minst alle aktører som kan ha aktiviteter i en markering av samisk kunst og kultur, heter det i forordet til det mangfoldige programmet. Medlem av planleggingsgruppa, Vibeke Larsen, sier til avisa Fremover at det er viktig at det ikke bare blir det stereotypiske samiske. – Vi er også moderne mennesker, og en del av det vanlige samfunnet.

  Samisk mat
  Foto: Heidi Rode / NRK
 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK