NRK Meny
Normal

Inviterer Sametinget til konsultasjoner

– Det er ikke riktig at regjeringen har lagt bort Kystfiskeutvalgets forslag slik lederen i Norges Fiskarlag håper på, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på Norges fiskarlags landsmøte.
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Påstanden fra Reidar Nilsen kan umulig være rett, svarer Hansen.

Norges Fiskarlag har sagt ja ekstra torskekvote på 3000 tonn til fiskere i Nord-Troms og Finnmark slik tidligere fiskeriminister Helga Pedersen har foreslått.

Med dette forslaget mener Nilsen at regjeringen samtidig har lagt bort Kystfiskeutvalgets (Smith-utvalgets) innstilling. Dette er en forutsetning for Fiskarlagets ja til ekstra kvoter.

– Arbeider videre med Kystfiskeutvalgets forslag

Sametingspresident Egil Olli mener at Reidar Nilsen tar helt feil. Olli viser til Soria Moria 2 som er politisk plattform for flertallsregjeringen.

– Her går det frem at regjeringen vil arbeide videre med Kystfiskeutvalgets forslag. Dette blir bekreftet av den nye fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen.

– Samtidig som regjeringen foreslo ekstra torskekvote på 3000 tonn, så ga vi beskjed om at vi ville arbeide videre med lovforslaget fra Kystfiskeutvalget, svarer fiskeriministeren.

Hun vil i nær fremtid invitere Sametinget til konsultasjoner om det videre arbeidet med Kystfiskeutvalgets forslag.

Kystutvalget er blitt ledet av Carsten Smith, tidligere høyesterettsjustitiarius, etter oppdrag fra Stortinget og regjeringen.

Utvalgets innstilling, som ble lagt frem i februar 2008, har skapt mye diskusjon. I den foreslår de blant annet at folk bosatt langs Finnmarkskysten skal få en særrettighet til fisken i havet. De foreslår også en fiskerisone, kalt Finnmarkssonen, som skal forvaltes lokalt.

Sametingspresident Egil Olli er fornøyd med at Sametinget får konsultasjoner med regjeringen om saka.