NRK Meny

Vil lovfeste samebarns rettigheter

– Samiske barn skal få lov å vokse opp med sitt språk og sin kultur. Sp ønsker å lovfeste at ingen omsorgsovertakelse skal bli gjennomført uten at barnets egen familie eller nære nettverk er vurdert som omsorgsalternativ, skriver Finnmark Sps førstekandidat til stortingsvalget, Cecilie Hansen, i et leserbrev gjengitt i Finnmarken. Hun mener en slik lovfesting vil sikre samiske foster- og adoptivbarns rettigheter.