NRK Meny
Normal

Vil løse tomtemangelen

Mange har flyttet dit og stedet er i vekst. Men mangel på tilrettelegging har gjort at bygging av hus har stagnert.

Filip Mikkelsen og Tor Asgeir Johansen

Opposisjonsleder Filip Mikkelsen og ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord har forskjellig oppfatning av hva byggeklare tomter er.

Foto: Sander Andersen / NRK

Nå rydder politikerne opp i det.

Tomtespørsmål på Drag i Tysfjord er tydeligvis tilbakevendende. NRK Sápmi har ved flere anledninger satt søkelys på at boligbygginga på tettstedet Drag går i langdrag.

Denne gang tar vi med oss ordføreren og oppsosisjonslederen for å se på forholdene.

– Ikke byggeklare tomter

Ifølge opposisjonsleder Filip Mikkelsen i kommunestyret i Tysfjord er det 8-10 personer som venter på å bygge. Selv om en privat utbygger tilbyr tomter, mener opposisjonslederen det ikke er nok.

– Det er prisverdig at en private satser på boligmarkedet i Tysfjord, men det betyr ikke at kommunen ikke skal ha byggeklare tomter i kommunal regi.

Selv med kort avstand til vann, vei og avløp, mener opposisjonslederen at ledige kommunale tomter ikke er byggeklare.

– Selv om det er i nærhet av vei, så betyr byggeklare tomter i kommunal regi at vei, vann og kloakk er fremført til tomtegrensa. Og det finnes ikke her.

– Tomtene er byggeklare

Ordfører Tor Asgeir Johansen er imidlertid klar på at de tomtene kommunen har er klar til bygging, selv om de er forholdsvis små og ikke så attraktive.

– Vi har forskjellig oppfatning på hva som er byggeklare tomter. Vi står på en vei, og ganske nært for tilknytning. Det er små ting som skal til for at vann og avløp går inn i de eventuelle husene som skal bygges her.

Men det anser ordføreren det som en enkel sak.

– Ønsker man å bygge skal vi selvfølgelig ordne dette så det kommer inn i husene.

Ny reguleringsplan klart om et år

I tillegg til de tomtene som kommunen og den private utbyggeren tilbyr i dag, skal kommunen nå lage ny reguleringsplan for Hamnbakkan byggefelt, som allerede på 70-tallet ble regulert til boligfelt.

Ingen har til dags dato bygd hus i dette området fordi boligfeltet mangler vei, vann og kloakk.

Ordføreren lover nå at også dette området skal gjøres klart slik at området kan bebygges, selv om boligbyggere må vente et år før ny reguleringsplan er på plass.

– Når det gjelder Hamnbakkan så vil det selvfølgelig ta litt lengre tid. Vi ser jo at det er gammelt. Det har ikke vært tatt tak i på lengre tid, men vi har tatt tak i det nå, forteller ordfører Tor Asgeir Johansen.

Jeg synes at jeg har hørt begrepet ”tatt tak i” før, blant annet at du har sagt dette under intervju til en TV-sak 24.10.2013 og fremdeles har det ikke skjedd noe?

– Jo, det har skjedd noe. Vi har kjørt i gang med å bestille reguleringsplan, men det tar litt lengre tid. Det tar ca et år før man kan ha oppe planverket på den.

SE GÅRDAGENS TV-SAK HER:

Filip Mikkelsen og Tor Asgeir Johansen