NRK Meny
Normal

Vil løfte frem kvinners hverdag

Hun vil ha frem de "myke verdiene" i debatten om samiske rettigheter. På den måten skal mennene i samebygdene få tilbake kvinnene sine.

Heidi Andersen, Tysfjord
Foto: Harrieth Aira / NRK

Heidi Andersen (Sp) mener at problemet med samfunnsutviklingen har vært at kvinner har blitt usynliggjort i politikken.

– I rettighetsproblematikken har det ikke vært fokusert på kvinners bruk av natur og naturressurser. Kvinners verdier er usynlige i den samiske rettighetsdebatten, sier Andersen.

De lokale samfunnene i samiske områder har slitt med at kvinnene forlater bygdene, og mennene sitter igjen i primærnæringene.

Satser på kvinner

Hun er lulesame fra Tysfjord, og topper Senterparti-lista for Vesthavet valgkrets . Denne lista har satset på kvinner og kvinners verdier, og har seks kvinner på lista av i alt ti kandidater.

Andersen mener at det samiske samfunnet trenger en mer helhetlig politikk. Alle sider av samfunnet må bli representert, og ikke bare den mannsdominerte kulturen.

– Den samepolitiske hverdagen har dreid seg om de harde verdiene i samfunnet, om primærnæringene, om rettigheter til land og vann og mineralloven, sier Andersen.

Nå mener hun at det er på tide at kvinners hverdag må mer frem i politikken, for at lokalsamfunnet skal styrkes.

– Når samiske rettigheter utenfor Finnmark nå utredes, må også kvinners tradisjonelle bruk av naturen dokumenteres og synliggjøres. Kvinner har høstet av naturressursene på litt andre måter enn menn, og har brukt andre områder enn menn, sier Andersen.

I desember i fjor ga hun beskjed om at hun går ut av Norske Samers Riksforbund (NSR).

Språk og duodji

Kvinnenes rolle har vært viktig for identiteten og kulturen, og uten dem vil språket og duodji død ut. Derfor mener Andersen at det er viktig for kvinnene å få tilbake stemmen sin. De må føle at samepolitikken angår også dem, og på den måten bygge opp engasjementet for det lokale samfunnet.

– Jeg mener at tiden nå er moden for også å kunne fokusere på andre saker som er viktige for de samiske samfunn. Jeg vil ha større fokus på de ”myke verdier”, sier Andersen.

Hun tror at bygdene vil ha godt av flere kvinnearbeidsplasser. Kvinner har kompetanse og en selvsagt rolle i utviklingen av samiske lokalsamfunn, både innen næringer, kulturliv, offentlige tjenester og barns oppvekstvilkår.