Vil legge ned Láhpoluoppal skole

Kautokeino kommune planlegger å legge ned grendeskolen i Láhpoluoppal.

Láhpoluobbala skuvla

Láhpoluoppal skuvla har vær nedlegginstruet i mange år.

Foto: Anne Olli / NRK

Den lille grenda Láhpoluoppal ligger rundt fire mil fra kommunesenteret Kautokeino. Grendeskolen har i flere år slitt med lavt elevtall. Skolen har i flere år blitt foreslått nedlagt, men har hittil unngått denne skjebnen.

Rådmannen i Kautokeino foreslår nå at skolen skal legges ned til høsten. Forslaget har fått sin tilslutning av et enstemmig formannskap.

– Skolen brukes til annen virksomhet

Kommunen vil i stedet etablere et kompetansesenter for naturhold ved skolen.

Anne Marie Gaino

Fungerende rådmann Anne Marie Gaino.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Vi planlegger å søke midler fra Sametinget til et pilotprosjekt slik at vi skal få satt igang annen virksomhet i bygget. Skolebygget er i veldig bra stand og derfor vil det være synd hvis det blir stående ubrukt. Sametinget har slike midler for etablering av kompetansesentre for naturhold, sier fungerende rådmann Anne Marie Gaino.

På kommunestyremøtet i desember 2011 ble det satt av midler for å ha undervisning ved Láhpoluoppal skole ut dette skoleåret. Samtidig ble det satt av 100.000 kroner for å utrede mulighetene til å starte opp annen virksomhet i skolebygget.

I utredningen foreslås det at bygget kan brukes enten som språksenter, utmarksskole, duodji- eller kunstskole for barn eller som skole for fjernundervisning. Samtidig har Sametinget i årets budsjett satt av 500.000 kroner til et prosjekt med formål om å etablere et kompetansesenter for samisk naturhold.

Nå foreslår formannskapet overfor kommunestyret at kommunen skal søke om disse midlene for å etablere et slikt kompetansesenter ved Láhpoluoppal skole.