Vil lære sametinget mer om fiskerinæringen

Lederen av Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, lurer på hvor mye kunnskaper Sametinget egentlig har om fiskerinæringen.

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag

Reidar Nilsen mener Sametinget ikke bør bruke krefter på å kreve lokale fiskerettigheter.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Nå ønsker han å møte flest mulig av sametingsrepresentantene for å gi dem mer innsikt.

– Hyggelig om flere møter opp

Nilsen sier han planlegger å få til et møte med Sametingspresident Egil Olli, og håper flere vil delta:

– Jeg skal prøve å få gjennomført det møte nå med sametingspresidenten, og det kunne vært hyggelig om det var noen andre tilstede også.

– Jeg er ikke så sikker på hvor mye alle som sitter i Sametinget vet om norsk fiskerinæring, sier Nilsen.

– Surrer seg vekk i en rettighetsdebatt

Leder for Norges Fiskarlag anbefaler sametinget å slutte med å kreve lokale fiskerettigheter, slik som kystfiskeutvalget har foreslått.

Han klarer ikke helt å se hvilken nytte det skal ha, da alle som ønsker kan kjøpe seg båt og selge torsk og sei for rundt 700 000 kroner gjennom den såkalte gruppe 2-ordningen ( åpen gruppe ):

– Jeg tror man surrer seg vekk i en rettighetsdebatt som egentlig er unødvendig, sier Reidar Nilsen til NRK.

– Det får våge seg

Det etterhvert så omtalte Kystfiskeutvalgets innstilling, er dog ikke en av sakene Reidar Nilsen ønsker å drøfte i møtet med Sametinget.

Men han sier han ikke vil sette seg på bakbena, om Sametinget ønsker å berøre saken underveis:

– Om det blir tatt opp der, så får nå det våge seg, sier Reidar Nilsen til NRK.

Støtter ikke Nilsens forslag

Marianne Balto

Marianne Balto avviser at Sametinget har for liten kunnskap om fiskerinæringen.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Sametingets rådsmedlem Marianne Balto, sier at Sametinget vil delta på møtet om de får invitasjon. Men hun understreker også at det ikke betyr at sametinget har lite kunnskap om norsk fiskerinæring.

Hun støtter derimot ikke Nilsens forslag om å slutte å kreve lokale fiskerettigheter:

– Det forslaget kommer ikke Sametinget til å følge opp. Det er vår plikt å følge opp samiske rettigheter, også når det gjelder fiskeri, sier Marianne Balto til NRK.

Hør saken på samisk her: