Intensivt språkkurs skal redde samisk

Språksenteret i Lavangen skal lære samisk til norsktalende barnehageassistenter i løpet av et halvt år. Målet er å gjøre dem til språkbevarere.

Barn som aker.

Illustrasjon: Dersom man vil at barn skal bli samiskspråklige, må også de ansatte i barnehagen snakke språket, mener Lavangen språksenter.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Vi vil forsøke å finne en metode der vi kan lære samisk til norsktalende personell i barnehagen. Vi håper at de i løpet av seks måneder skal kunne lære seg nok samisk til at de kan fungere som språkbevarere i barnehagen.

Det sier leder Lars Joar Halonen i Ástavuotna giellagoahtie, det samiske språksenteret i Lavangen i Troms, til NRK. Han ønsker å styrke den samiske språkopplæringen på barnehagenivå, og ser nok en gang til Wales i Storbritannia.

I Wales var språket i ferd med å dø ut, men ved hjelp av en metodisk opplæringen allerede i barnehagen, klarte man å snu trenden, blant annet ved at personell som jobber med barn, snakker språket hele tiden.

Metoden har blitt brukt i Wales og i Israel med stor suksess tidligere.

Språkutfordring i Sápmi

Også i Sápmi er språket utrydningstruet. Spesielt i kystområdene sliter man med at det ikke er nok språkbrukere, som igjen skaper språkarenaer for barn. I barnehager og skoler ser man at det samiske ofte taper terreng for det norske, spesielt siden mange av de ansatte ikke selv behersker språket.

– Det er alltid et stort vikarbehov i barnehagene. De kommende seks månedene vil vise om norsktalende kan lære seg samisk i løpet av kort tid. Til sommeren vet vi om vi kan lykkes med det samme her som de har gjort i Wales, sier leder Lars Joar Halonen i Ástavuotna giellagoahtie.

Han har ved flere anledninger vært i Wales i Storbritannia for å lære om hvordan de jobber med å revitalisere språket i barnehager og skoler. Nå vil han adoptere en av metodene deres til Sápmi.

Verdifull erfaring

Språksenteret i Lavangen har fått økonomisk støtte på 600.000 kroner fra Sametinget og Troms fylkeskommune, til å komme opp med en metode for å lære norsktalende samisk. Prosjektet skal pågå i seks måneder fremover, og på kurset skal det delta norsktalende barnehageassistenter.

Lars Joar Halonen sier til NRK at selv om deres prosjekt nå retter seg spesifikt inn mot norsktalende assistenter i barnehagen, så vil prosjekten også være verdifullt for andre.

– Når vi er ferdig med prosjektet om seks måneder, så vil vi ha læremateriell, kursopplegg og erfaring som gjør det mulig også for andre som sliter med å bevare språket, å gjennomføre et lignende prosjekt, sier Halonen.