Hopp til innhold

Intensivt språkkurs skal redde samisk

Språksenteret i Lavangen skal lære samisk til norsktalende barnehageassistenter i løpet av et halvt år. Målet er å gjøre dem til språkbevarere.

Barn som aker.

Illustrasjon: Dersom man vil at barn skal bli samiskspråklige, må også de ansatte i barnehagen snakke språket, mener Lavangen språksenter.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Vi vil forsøke å finne en metode der vi kan lære samisk til norsktalende personell i barnehagen. Vi håper at de i løpet av seks måneder skal kunne lære seg nok samisk til at de kan fungere som språkbevarere i barnehagen.

Det sier leder Lars Joar Halonen i Ástavuotna giellagoahtie, det samiske språksenteret i Lavangen i Troms, til NRK. Han ønsker å styrke den samiske språkopplæringen på barnehagenivå, og ser nok en gang til Wales i Storbritannia.

I Wales var språket i ferd med å dø ut, men ved hjelp av en metodisk opplæringen allerede i barnehagen, klarte man å snu trenden, blant annet ved at personell som jobber med barn, snakker språket hele tiden.

Metoden har blitt brukt i Wales og i Israel med stor suksess tidligere.

Språkutfordring i Sápmi

Også i Sápmi er språket utrydningstruet. Spesielt i kystområdene sliter man med at det ikke er nok språkbrukere, som igjen skaper språkarenaer for barn. I barnehager og skoler ser man at det samiske ofte taper terreng for det norske, spesielt siden mange av de ansatte ikke selv behersker språket.

– Det er alltid et stort vikarbehov i barnehagene. De kommende seks månedene vil vise om norsktalende kan lære seg samisk i løpet av kort tid. Til sommeren vet vi om vi kan lykkes med det samme her som de har gjort i Wales, sier leder Lars Joar Halonen i Ástavuotna giellagoahtie.

Han har ved flere anledninger vært i Wales i Storbritannia for å lære om hvordan de jobber med å revitalisere språket i barnehager og skoler. Nå vil han adoptere en av metodene deres til Sápmi.

Verdifull erfaring

Språksenteret i Lavangen har fått økonomisk støtte på 600.000 kroner fra Sametinget og Troms fylkeskommune, til å komme opp med en metode for å lære norsktalende samisk. Prosjektet skal pågå i seks måneder fremover, og på kurset skal det delta norsktalende barnehageassistenter.

Lars Joar Halonen sier til NRK at selv om deres prosjekt nå retter seg spesifikt inn mot norsktalende assistenter i barnehagen, så vil prosjekten også være verdifullt for andre.

– Når vi er ferdig med prosjektet om seks måneder, så vil vi ha læremateriell, kursopplegg og erfaring som gjør det mulig også for andre som sliter med å bevare språket, å gjennomføre et lignende prosjekt, sier Halonen.


Korte nyheter

 • Finnmárkku politiijameasttir oaččui gearggusvuođabálkkašumi

  Finnmárkku politiijameasttir Ellen Katrine Hætta oaččui dán jagáš siviilasuorggi gearggusvuođabálkkašumi maid Norsk TotalforsvarsForum (NTF) juohká.

  – Mun lean nu rámis ja njuoras. Dán bálkkašumi juogán olles Finnmárkku gearggusvuođasuorgin ja Finnmárkku politiijaguovlluin. Lea buorre dovdu go oidnet ja fuomášit dan barggu maid Finnmárkkus bargat gearggusvuođa hárrái birra jagi, lohká Hætta Politforum neahttabáikái.

  NTF juohká jahkásaččat gitta guokte gearggusvuođabálkkašumi – siviila suorgái ja suodjalus gullevaš suorgái.

  Hætta lea máŋggaid jagi čájehan nanu ja persovnnalaš beroštumi servodatsihkkarvuhtii ja gearggusvuhtii árgabeaivvis ja sus lea berošteapmi ovdánahttit gearggusvuođabarggu, čállá jury árvvoštallamis.

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.
  Foto: Tarjei Abelsen / NRK
 • Guđa orohagas duođaštit guohtunroasu 

  Guovvamánu bivvaliid ja arvviid geažil lea guohtun lohkkašuvvan Nordlánddas.

  Heahtegearggusvuođalávdegoddi lea ge duođaštan guohtunroasu Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Sáltoduottar, Balvatn ja Duokta orohagain. Nu čállá Nordlándda stáhtahálddašeaddji iežas neahttasiidduin.

  Stáhtahálddašeaddji bivdá olbmuid johtit várrogasat dieid guovlluin ja váruhit ahte eai muosehuhte bohccuid go leat heajos vuoimmis.

  Rein på Saltfjellet i Nordland.
  Foto: bente h johansen / nrk
 • Politimesteren i Finnmark tildelt beredskapspris

  Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark er tildelt Norsk TotalforsvarsForums (NTF) beredskapspris for sivil sektor for 2022.

  – Jeg er stolt og ydmyk og dette er en pris som jeg deler med hele beredskapsfamilien i Finnmark og Finnmark politidistrikt. Det er godt å bli sett og lagt merke til for den jobben som Finnmark gjør på beredskap hver dag hele året, sier Hætta til Politiforum.

  NTF deler hvert år ut inntil to beredskapspriser – en for sivil sektor og en for forsvarsrelatert sektor.

  I juryens begrunnelse trekkes det fram at Hætta gjennom mange år har «utvist et strekt og personlig engasjementet for samfunnssikkerhet og beredskap i det daglige – og er opptatt av å utvikle beredskapsarbeidet videre». (NTB)

  Grenesovergangen Storskog
  Foto: Lise Åserud / NTB