Vil konsultere om Mattilsynet

Mattilsynets sentralisering har fått både opposisjonen og posisjonen på Sametinget til å reagere.

Mattilsynet -logo

Mattilsynet skal omorganiseres. I den forbindelse er det foreslått å legge ned regionkontorene i Sortland og Kautokeino. Dermed kan mange arbeidsplasser flyttes til Tromsø. Nyheten tas ikke imot med vellyst hos politikerne på Sametinget.

Foto: Espen Sandmo

– En stadig sentralisering av statlige arbeidsplasser er et kraftig signal om at distriktene ikke har verdi i samfunnsoppbyggingen, sier sametingsrepresentant for Ap Vibeke Larsen.

Hun har i media registrert at Mattilsynets regionkontorer på Sortland og i Kautokeino skal omorganiseres til et regionkontor i Tromsø.

– Ikke en arbeidsmetode som vekker tillit

Tidligere i dag meldte NRK Sápmi om at Kautokeino kommune i vår var i samtaler med Mattilsynet, da fikk kommunen vite at det ikke var noen planer om organisering. Når har det vist seg at dette var desinformasjon.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo mener arbeidsmetoden til Mattilsynet er uheldig, i og med at de først har betrygget Kautokeino kommune med at det ikke vil være snakk om nedleggelse.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


– Det er ikke en arbeidsmetode som vekker tillit, og det minner om arbeidsmetoden i forbindelse med omorganiseringen, som Landbruks- og matdepartementet stod for, av reindriftsforvaltningen, mener sametingspresident Aili Keskitalo.

Ber Sametinget kontakte regjeringen

Sametingsrepresentant for AP Vibeke Larsen har via en pressemelding bedt sametingsrådet ta opp forslaget om omorganisering med regjeringen, for på den måten å forhindre nedleggelse av regionkontorene.

– Som statlig organ/etat bør en del av samfunnsoppdragets innhold for Mattilsynet være å motvirke til samfunnstrender som ikke tar hele landet i bruk, mener Aps Larsen.

Vi be om konsultasjon

Nettopp det har sametingsrådet planer om å gjøre.

Vibeke Larsen leser sms

Arbeiderpartiets Vibeke Larsen liker ikke nyheten om at Mattilsynet planlegger å flytte ut av Kautokeino og Sortland. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Dette kontoret betyr mye for Kautokeino, og spesielt for reindrifta. Ved en omorganisering av Mattilsynet må det sikres at reindriftas behov blir ivaretatt, og at tilsynets tilstedeværelse ikke reduseres, sier Thomas Åhren i sametingsrådet.

Han mener det er svært viktig å beholde Mattilsynets tilstedeværelse i Kautokeino.

Åhren kommer derfor på vegne av Sametinget til å be om konsultasjonsmøter med Mattilsynet i omorganiseringsprosessen, for å anmode dem om å sikre reindriftas behov og arbeidsplassene i Kautokeino.

– Mattilsynet må gjerne gjennomføre en omorganisering. Det viktige for oss er at dette ikke går ut over den viktige delen av institusjonen som holder til i landets største reindriftskommune, avslutter Åhren.

Thomas Åhrén

Sametingsråd Thomas Åhrén (NSR) vil konsultere med regjeringen om omorganiseringen.

Foto: Jan Roger Østby / Sametinget