Vil knytte Gáldu til Stortinget

– Den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter må også få kompetanse i samiske rettighetsspørsmål. Derfor bør Gáldu knyttes til nyetableringen.

F.v: Stener Ekern, Johan Strømgren, Lars M. Andreassen og Risten T. Aleksandersen

Gáldus representanter som deltok på det åpne høringsmøtet i Oslo: F.v.: Varamedlem Stener Ekern, styremedlem Johan Strømgren, nestleder Lars Magne Andreassen og fungerende direktør Risten Turi Aleksandersen

Foto: Gáldu

Det mener Gáldus representanter som i går deltok på det åpne høringsmøtet som Stortingets presidentskap gjennomførte i Oslo.

Stortingspresident Olemic Thommessen har tatt til orde for å legge nyetableringen under Stortinget og knytte den til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Forslaget fra stortingspresidententen fikk full støtte fra de samiske representantene under høringen.

Men det ble understreket at nye nasjonale institusjonen også må oppfylle kravene når det gjelder å overvåke, gi råd og informere om samiske rettigheter

– Det er viktig at nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner i land med urfolk har en særskilt kompetanse innenfor urfolksrettigheter. Gáldu (ekstern lenke) har slik særskilt kompetanse. Dessuten nyter Gáldu godt av nødvendig legitimitet i det samiske samfunn, samt kulturell og språklig tilhørighet, understreket representantene på det åpne høringsmøtet.

Flere løsninger

Fungerende direktør Risten Turi Aleksandersen mener den nasjonale menneskerettighetsinstitusjonen vil kunne profittere på en tett tilknytning til Gáldu.

– Dessuten vil Gáldu også kunne styrke sin tilstedeværelse i det samiske samfunnet og sitt arbeid med samiske rettigheter generelt.

Hvordan denne tilknytningen mellom Gáldu og den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, bør organiseres, mener hun ennå er for tidlig å slå fast helt eksakt.

Men en mulig løsning er at institusjonen får en egen urfolksenhet, ledet av et eget styre, fagdirektør og med eget budsjett. En annen mulig løsning er en ordning med en urfolkskommissær.

Fornøyd med møtet

Aleksandersen er fornøyd med at de fikk delta på det åpne høringsmøtet som også ble overført direkte på Stortingets nett-TV.

– Det virket som om presidentskapet var lydhør overfor vårt forslag. Men det er selvsagt ikke mulig på nåværende tidspunkt å vite hva det endelige resultatet blir, sier Aleksandersen.