NRK Meny

Vil klage på søknad

Hvis gruveselskapet Nussir får godkjent søknaden om driftskonsesjon kommer Sametinget til å klage på denne. Det er klart før Direktoratet for mineralforvaltning har sendt saken ut på høring. Driftskonsesjon er den siste tillatelsen Nussir trenger før de kan gå i gang med den planlagte kobbergruva i Repparfjorden i Vest-Finnmark. Ifølge sametingsråd Inger Eline Eriksen vil Sametingets gruvemotstand bli fulgt opp.