Vil kjempe for Finnmarksklinikken

Ordfører Anne Toril Eriksen Balto i Karasjok trodde ikke sine egne ører da hun hørte at Finnmarksklinikken foreslås nedlagt. Hun frykter for samiske pasienter dersom rustilbudet sentraliseres.

Anne Toril Eriksen Balto

Karasjok-ordføreren synes at forslaget fra Helse Finnmark-direktøren om å legge ned Finnmarksklinikken, er både skuffende og merkelig. – Jeg lurer på hvorfor de har snudd i saken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det nye forslaget er noe helt annet enn de signalene vi har fått, og det er merkelig at direktøren nå foreslår å legge ned Finnmarksklinikken når han hele veien har vært positiv til at man må styrke tilbudet. Det er rart at man plutselig har snudd om, sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto i Karasjok.

I går ble det kjent at ledelsen i Helse Finnmark ønsker å legge ned Finnmarksklinikken i år 2016, som med sine tolv sengeplasser tilbyr behandling for rusmisbruk. Klinikken er lokalisert i Karasjok og har et særskilt ansvar for den samiske pasientgruppa.

Men denne rusbehandlingen foreslås nå istedet flyttet til Lakselv og Alta. Forslaget innebærer at kommunen vil miste et tyvetalls arbeidsplasser.

Understreker samisk perspektiv

Totalt fem arbeidsgrupper bestående av 50-60 ulike fagpersoner har jobbet med saken om fremtidens helsetilbud for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmark. Alle gruppene har laget en rapport med sine tilrådninger.

Arbeidsgruppa som har jobbet med temaet «samisk helsepark» har foreslått å styrke tilbudet ved Finnmarksklinikken, og å bygge ut dagens klinikk med samlokalisering av psykiatri og rusbehandling.

Direktør Hans Petter Fundingsrud i Helse Finnmark går dermed imot faggruppas anbefalning. Han mener at nedleggelsen av Finnmarksklinikken i Karasjok ikke vil svekke det samiske tilbudet, fordi behovene til samiske brukere også vil bli ivaretatt kommunalt.

– Å samle tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og rusbehandling i Lakselv som en del av SANKS, vil bidra til å gi et godt tilbud til den samiske befolkningen, sier han.

Flere fagfolk har imidlertid pekt på at man bør la klinikken i Karasjok bestå nettopp av hensyn til samiske brukere, noe som også samiske pasienter selv har ansett som viktig. Allerede i fjor ble det spekulert i media om ledelsen i Helse Finnmark ønsker å legge ned Finnmarksklinikken .

(artikkelen fortsetter under bildet)

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken i Karasjok har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen. Klinikken tilbyr samiskspråklig behandling for rusmisbruk. Nå vil Helse Finnmark-direktøren fjerne tilbudet.

Foto: Tor Egil Johansen / NRK

Karasjok-ordføreren er forundret over at hensynet til samiske pasienter ikke er vektlagt av direktøren, men vil ikke gi opp kampen riktig ennå.

– Vi kan ikke gi oss på dette, vi må jobbe tett opp mot styret og understreke viktigheten av at Finnmarksklinikken har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen, sier Eriksen Balto.

Forslaget fra direktøren er fremlagt styret i Helse Finnmark, som foretar den endelige avgjørelsen i begynnelsen av desember. Karasjok-ordføreren ber Sametinget om å engasjere seg i saken. Selv reiser hun til Hammerfest for å møte styret i neste uke for å forsøke å overbevise dem om å ikke gå med på forslaget.