Krever helikopterjakt på ulv

Reindriftsutøvere vil skyte fra helikopter, men fylkesmannen mener det er unødvendig.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

– Vi krever tiltak snarest, sier reindriftsutøver Mikkel N. Sara.

I Indre Finnmark har ulven jaget en reinflokk til vinterbeitet.

Nå prøver reindriftsutøverne å drive reinen tilbake til høstbeitet med helikopter.

Det blir ikke slutt på strevet før fylkesmannen gir tillatelse til å også felle ulv fra helikopter, mener Skuohtanjárga siida.

Vurderer saken

– Andre steder klarer de å felle ulv også uten helikopter. Det bør være mulig også her, sier viltforvalter Geir Østereng hos fylkesmannen i Finnmark.

Han mener å ulvejakt fra heliopter er vanskelig.

– Vi vurderer å bruke helikopter dersom forholdene tilsier det.

Ekstraomkostninger

Reindriftsutøverne må samle flokken med helikopter da det ikke er skuteføre og for ulendt terreng for firehjuling. På to dager har de brukt 40 000 kroner på innleid helikopter.

I tillegg jobber ti mann med å sette opp et midlertidig gjerde. Dersom ulven ikke felles, må de regne med ekstraomkostninger og tap.

Statens naturoppsyn opplyser at det er funnet tyve reinkadavre siste måned. Området skal være ulvefritt.