Vil ivareta samisktalende bedre

Finnmarkssykehuset har nå opprettet et samisk språkutvalg. Norsk lov slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk i det samiske språkforvaltningsområdet, som omfatter fem kommuner i Finnmark, og at pasienter som ønsker det har rett til å bli betjent på samisk i Finnmarkssykehuset. Språkutvalget skal også høyne kunnskapen om den samiske kulturen på sykehuset.