Vil inn på Sametinget for å fronte sjøsamiske saker

Samenes Folkeforbund er ikke fornøyd med hvordan de to store partiene på Sametinget, NSR og Arbeiderpartiet, jobber med sjøsamiske saker. Til neste sametingsvalg vil SFF derfor stille lister.

Astrid Daniloff, leder for Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Astrid Daniloff er medlem i SFFs samepolitiske enhet, som skal utforme et politisk program

Foto: Berit Nystad

Fjorårets landsmøte vedtok at SFF skal stille til valg ved sametingsvalget i 2017 .

SFF har nå opprettet samepolitisk enhet, som skal utforme et politisk program som skal vedtas på neste års landsmøte. Stein Are Olsen fra Lyngen leder den samepolitiske enheten, og komitémedlemmer er Astrid Daniloff fra Sør-Varanger og Yrja Hammer fra Lebesby.

– Viktig at SFF er på Sametinget

Samenes Folkeforbund er den nest største samiske organisasjon i Norge. For dem er det ikke enkelt å stå utenfor Sametinget.

– Vi har ingen røster inn der, så det er ikke enkelt å stå utenfor. Vi mener at skal vi nå fram med våre synspunkter og det vi ønsker, så må vi inn på Sametinget.

Astrid Daniloff synes det er veldig viktig at Samenes Folkeforbund har representanter på Sametinget.

– Samenes Folkeforbund tar særskilt vare på den sjøsamiske kulturen og næringer, det er derfor vi ønsker å komme inn.

Lager politisk program

Samepolitisk enhet i SFF skal være ferdig med programmet om et år, og de har allerede startet arbeidet med det.

– Det vi har sett på nå er blant annet sjølaksefiske og rettigheter, og språket, forteller Daniloff og nevner også krabbefiske, hvor hun mener de kommer veldig uheldig ut fra.

– Først har de krevd seks meters båtlengde, og nå krever de at det skal være hundre tusen i inntekt for salg av fisk på seddel, og det mener vi blir å ta for grovt i for å kunne være med på krabbefiske. Det er sjøsamisk kultur det også.

Skal finne presidentkandidaten sin

SFF kommer til å stille liste i de sjøsamiske områdene. Nå skal de finne presidentkandidaten sin.

– Hvis vi skal nå fram, så må vi ha en tydelig og klar presidentkandidat som kan fronte sakene våre, hele tiden.

– Vil presidentkandidaten være samme kandidat som er leder for SFF, nemlig Liv Slettli?

– Hun er en god kandidat, men for det første skal hun si ja, og så skal hele landet være enig, så det får vi ta etterhvert.

Ikke fornøyd med dagens Sameting

SFF er ikke fornøyd med hvordan de to store partiene på Sametinget, NSR og Arbeiderpartiet, jobber med sjøsamiske saker.

– Vi er ikke fornøyd, hverken i forhold til kyst- og fjordfiske og sjølaksefiske og krabbefiske har de nådd fram. Vi blir liksom holdt utenfor når det gjelder sjøsamiske rettigheter. Man må slippe flere til, da tror vi det blir bedre resultat, sier Daniloff.

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga er sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet og er fra Sør-Varanger

Foto: Privat

Mariann Wollmann Magga er sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet og er fra Sør-Varanger. Som representant fra det sjøsamiske området anerkjenner hun at SFF oppfatter at sjøsamiske saker ikke er løftet i tilstrekkelig grad, men hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– Jeg må si at vi i Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av det. Vi har fulgt opp blant annet Smith-utvalget, vi har tatt grep om fiskeripolitikk og vi har fremmet veldig mange saker om sjølaksefiske.

Wollmann Magga synes det er positivt at SFF nå ønsker å engasjere seg politisk.

– Generelt sett så synes jeg det er viktig at man har bredest mulig representasjon på Sametinget.

Hør radiosak om dette på samisk i nyhets- og aktualitetsprogrammet Sáhka váibmosis, som begynner kl. 16 på NRK Sápmi.