Vil informere folket om vindkraft

Utbyggerne av vindkraftverket i Sørfjord i Tysfjord vil at folket skal holdes orientert om hvordan det går med prosjektet som nå er igangsatt. Utbyggerne vil presentere prosjektet og det pågående arbeidet i et folkemøte som arrangeres i Kjøpsvik onsdag i neste uke. Vindkraftverket, med en produksjon på 325 Gwh, skal være i drift i juni i 2019. I første omgang innstalleres 25 vindmøller, og vindmølleparken kan utvides med ytterligere 12 møller. Det er det finske konsernet Fortum som står som eier av kraftverket, mens Nordkraft skal drifte det.