Hopp til innhold

Vil ha reinkjøtt fra utlandet

Mangelen på reinkjøtt i Norge gjør at det må vurderes import, mener stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H).

Reinsteik
Foto: Pressebilde Matprat.no

– Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinkjøtt i markedet. Konskvensen er at butikker og restauranter ikke kan tilby dette til kundene, sier Nørve.

Elisabeth Nørve

Stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve.

Foto: Rune Hansen / NRK

Hun har derfor spurt landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import.

– Jeg er gjort kjent med at mangelen på reinkjøtt skaper store problemer for mindre bedrifter i hele Norge, skriver Nørve i brevet til statsråden.

Fjerner reinkjøtt fra menyen

Ifølge assisterende direktør i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Bjørn-Ole Juul-Hansen er man i en situasjon der restauranter tar reinkjøtt av menyen og butikkene er tomme.

– Det er et paradoks at landbruks- og matministeren er fornøyd med å ha skapt en situasjon der kjøttet er for dyrt for forbrukerne, butikkhyllene blir tomme og at sterkt økte priser skal stimulere til en lavere framtidig produksjon gjennom redusert dyretall, sier han til nettstedet kjottbransjen.no .

Han er glad for at Høyres stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal har tatt opp saken med matministeren.

Nørve spør ministeren hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import i slaktesesongen 2007-2008. Hun spør også hva regjeringen vil gjøre for å bedre tilgangen på reinkjøtt i Norge.

– Utvikler seg positivt

Landbruksminister Terje Riis-Johansen(Sp) skriver i sitt svarbrev at reindriften er inne i en positiv utvikling med blant annet en kjøttprisøkning på 20 prosent. Han mener det også er gledelig at det slaktes mer rein i Finnmark.

Terje Riis-Johansen, landbruksminister

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Jeg vil forøvrig bemerke at da importutvalget sist behandlet spørsmålet om importkvote, gikk reindriftsnæringens representanter imot forslaget om å åpne for en importkvote med redusert tollsats. Jeg er glad for at det er en positiv utvikling i etterspørselen etter reinkjøtt i det norske markedet. Reinkjøtt er likevel - og vil alltid være det - et spesialprodukt, skriver Riis-Johansen.

Les hele spørsmålet og svaret

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK