Vil ha reinkjøtt fra utlandet

Mangelen på reinkjøtt i Norge gjør at det må vurderes import, mener stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H).

Reinsteik
Foto: Pressebilde Matprat.no

– Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinkjøtt i markedet. Konskvensen er at butikker og restauranter ikke kan tilby dette til kundene, sier Nørve.

Elisabeth Nørve

Stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve.

Foto: Rune Hansen / NRK

Hun har derfor spurt landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import.

– Jeg er gjort kjent med at mangelen på reinkjøtt skaper store problemer for mindre bedrifter i hele Norge, skriver Nørve i brevet til statsråden.

Fjerner reinkjøtt fra menyen

Ifølge assisterende direktør i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Bjørn-Ole Juul-Hansen er man i en situasjon der restauranter tar reinkjøtt av menyen og butikkene er tomme.

– Det er et paradoks at landbruks- og matministeren er fornøyd med å ha skapt en situasjon der kjøttet er for dyrt for forbrukerne, butikkhyllene blir tomme og at sterkt økte priser skal stimulere til en lavere framtidig produksjon gjennom redusert dyretall, sier han til nettstedet kjottbransjen.no .

Han er glad for at Høyres stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal har tatt opp saken med matministeren.

Nørve spør ministeren hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import i slaktesesongen 2007-2008. Hun spør også hva regjeringen vil gjøre for å bedre tilgangen på reinkjøtt i Norge.

– Utvikler seg positivt

Landbruksminister Terje Riis-Johansen(Sp) skriver i sitt svarbrev at reindriften er inne i en positiv utvikling med blant annet en kjøttprisøkning på 20 prosent. Han mener det også er gledelig at det slaktes mer rein i Finnmark.

Terje Riis-Johansen, landbruksminister

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Jeg vil forøvrig bemerke at da importutvalget sist behandlet spørsmålet om importkvote, gikk reindriftsnæringens representanter imot forslaget om å åpne for en importkvote med redusert tollsats. Jeg er glad for at det er en positiv utvikling i etterspørselen etter reinkjøtt i det norske markedet. Reinkjøtt er likevel - og vil alltid være det - et spesialprodukt, skriver Riis-Johansen.

Les hele spørsmålet og svaret

Korte nyheter

  • Eai dorjon boazodoallošiehtadusa

    Nordkalottfolket jienastii vuostá buot cealkámuševttohusaid boazodoallošiehtadussii mat gieđahallo sámedikki dievasčoahkkimis otne. Nordkalottfolket bijai baicce ovdan mearkkašumi áššái gos dadjet ea.ea: "Nordkalottfolket oaivvilda ahte boazodoalus galgá leat guođohanriekti, muhto dalle seamma dásis eará ealáhusaid geavahusrivttiin guovlluin. Meahccegeavaheaddjit nugo meahcceealáhusat, meahcásteapmi bivdu ja guolástus, muorje- ja urttasčoaggin, šibihiid guohtun, galget buohkat meannuduvvot ovttaárvosaččat meahcis."

    Reindrift Saltfjellet
    Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
  • – Samerett må bli obligatorisk

    Statens sviende nederlag i Fosen-saken bør være en vekker for jurister i Norge, mener flere jusprofessorer. – Svært få av juristene i Norge har samerett i sin utdanning. Av de som blant annet forvalter statens makt i hovedstaden har de som oftest ikke denne kunnskapen, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), Øyvind Ravna. Les hele saken her.