Hopp til innhold

Vil ha reinkjøtt fra utlandet

Mangelen på reinkjøtt i Norge gjør at det må vurderes import, mener stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H).

Reinsteik
Foto: Pressebilde Matprat.no

– Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinkjøtt i markedet. Konskvensen er at butikker og restauranter ikke kan tilby dette til kundene, sier Nørve.

Elisabeth Nørve

Stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve.

Foto: Rune Hansen / NRK

Hun har derfor spurt landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import.

– Jeg er gjort kjent med at mangelen på reinkjøtt skaper store problemer for mindre bedrifter i hele Norge, skriver Nørve i brevet til statsråden.

Fjerner reinkjøtt fra menyen

Ifølge assisterende direktør i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Bjørn-Ole Juul-Hansen er man i en situasjon der restauranter tar reinkjøtt av menyen og butikkene er tomme.

– Det er et paradoks at landbruks- og matministeren er fornøyd med å ha skapt en situasjon der kjøttet er for dyrt for forbrukerne, butikkhyllene blir tomme og at sterkt økte priser skal stimulere til en lavere framtidig produksjon gjennom redusert dyretall, sier han til nettstedet kjottbransjen.no .

Han er glad for at Høyres stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal har tatt opp saken med matministeren.

Nørve spør ministeren hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import i slaktesesongen 2007-2008. Hun spør også hva regjeringen vil gjøre for å bedre tilgangen på reinkjøtt i Norge.

– Utvikler seg positivt

Landbruksminister Terje Riis-Johansen(Sp) skriver i sitt svarbrev at reindriften er inne i en positiv utvikling med blant annet en kjøttprisøkning på 20 prosent. Han mener det også er gledelig at det slaktes mer rein i Finnmark.

Terje Riis-Johansen, landbruksminister

Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Jeg vil forøvrig bemerke at da importutvalget sist behandlet spørsmålet om importkvote, gikk reindriftsnæringens representanter imot forslaget om å åpne for en importkvote med redusert tollsats. Jeg er glad for at det er en positiv utvikling i etterspørselen etter reinkjøtt i det norske markedet. Reinkjøtt er likevel - og vil alltid være det - et spesialprodukt, skriver Riis-Johansen.

Les hele spørsmålet og svaret

Korte nyheter

 • Ett år med ny tolkelov – starter opplæring av samiske tolker

  Flere hundre ansatte innen tolketjenesten i Norge og andre intresserte, deltok på Tolkekonferanse på Gardermoen, som ble avsluttet i dag (ekstern lenke).

  Konferansen markerte ett år med ny tolkelov, og deltakere fra hele landet delte sine erfaringer med loven.

  Lovendringen skjerper krav til mer formell kompetanse hos tolkene som gjerne vil være med i et nasjonalt tolkeregister, med krav om statsautorisasjon.

  Det er så langt svært få samiske tolker som har denne kompetansen. Ansvaret for å utdanne samiske tolker med denne kvalifikasjonen er flyttet fra OsloMet til Samisk høgskole i Guovdagaidnu / Kautokeino.

  Disse to institusjonene skal i første omgang samarbeide for å få flere samer til å velge denne utdanningen.

  – Vi er trygg på at vi på denne måten, med et godt samarbeid mellom OsloMet og Samisk høgskole, vil lykkes med å kvalifisere flere, sier avdelingsleder for tolkeavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Hanne Løfsnes.

  – Loven er et steg i riktig retning når det gjelder å styrke tolketilbudet til samiske befolkningen, sier tidligere sametingspresident og nå politisk rådgiver i Amnesty International, Aili Keskitalo.

  Hun var en av de som holdt foredrag under konferansen. Keskitalo mener det gjenstår en god del arbeid for å informere om samenes språkrettigheter.

  – Det er fortsatt mange offentlige institusjoner i Norge som ikke er klar over hvilke språklige rettigheter samene har, og hvilke forpliktelser institusjonene har til å sikre samiske brukere mulighet til å bruke sitt morsmål, sier hun.

  Tolkekonferansen 2022
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dulkakonferánsa: – Sámit dárbbašit dieđuid iežaset vuoigatvuođaid birra

  – Olu ásahusat Norggas leat ain dan dilis ahte dat eai dieđe bal juo maid ge sámi vuoigatvuođaid ja giellavuoigatvuođaid birra, lohká ovddeš sámediggepresideanta ja dálá Amnesty International politihkalaš ráđđeaddi álgoálbmotáššiin, Aili Keskitalo.

  Son logaldalai dulkakonferánssas mii dáid beivviid lea lágiduvvon Oslos. Konferánssas lea geahčadan movt dulkonbálvalus lea nannejuvvon maŋŋá go ođđa láhkai bođii ođđajagis.

  Eai buot sámit ge dieđe ahte sis lea vuoigatvuohta oažžut dulkka almmolaš oktavuođain.

  – Dat lea eiseválddiid ovddasvástádus juohkit dieđuid sihke daidda geat galget fállat almmolaš bálvalusaid, muhto maiddái geavaheaddjiide, sápmelaččaide, nu ahte mii diehtit makkár vuoigatvuođat mis leat, lohká Keskitalo.

  Son jáhkká ahte ON álgoálbmotgiellalogijahki ge sáhttá leat mielde fuomášuhttimin majoritehta álbmogii makkár dárbu lea dulkonbálvalusaide, ja ahte álgoálbmogiin leat dihto vuoigatvuođat beassat iežaset gielaid geavahit.

  – Mon sávan mii sáhttit geavahit dan fuomášumi buorrin min gielladillái ja min giellavuoigatvuođaide. Muhto dađi bahát leat eiseválddit dego ovttagielagat. Dat eai riekta nagot oaidnit dan giella máŋggabealatvuođa, mii lea maiddái Norgga servvodagas, lohká son.

  Aili Keskitalo
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Koronamedisin kommer til Norge

  8. desember kommer medisinen «Paxlovid» til norske apotek. Medisinen skal redusere risikoen for alvorlig sykdom hos de med påvist korona. Det er først og fremst eldre som kommer til å ha nytte av medisinen.

  - Målet med å gi Paxlovid er særlig å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastningen på helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.