Hopp til innhold

Vil ikke la teppet falle

Styret i Beaivváš går inn for at Statsbygg påtar seg ansvaret for oppføring av teaterbygg i Kautokeino.

Gullik Hansen

Gullik Hansen vil ikke gi seg uten kamp.

Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Dermed ser det ut som prosjektet til investor-gruppen til Gullik Hansen kan bli skrinlagt.

Styreleder Magnhild Mathisen i Beaivváš Sámi Našunálateáhter er glad for at Sametinget har fått til en dialog med Statsbygg om det nye teaterbygget i Kautokeino og håper at prosjektet kan komme i gang i nær fremtid.

– Tidsplanen vil bli lagt i et møte mellom Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Statsbygg, der man må gå gjennom de ulike funksjonene som dette bygget skal ha og hvordan man skal gjennomføre prosjektet, sier styreleder Magnhild Mathisen.

Lovhensyn

Investorgruppen til Gullik Hansen har stått klar med 100 millioner kroner til et nyttteaterbygg, men Sametinget har ikke kunnet gå inn for leiegaranti-ordningen

– På grunn av loven om offentlige anskaffalser og innkjøp så er det prosjektet ute. For å få en ryddig prosess videre er det blir da Statsbygg som har prosjekteringen. Vi vil etterhvert gå under statsbudsjettet under den vanlige husleiefinansieringen, sier Mathisen.

Vil kjempe

Investor Gullik Hansen har ikke tenkt å forlate scenen enda.

– Vi kan godt være med på konkurransen. Vi har jo et ferdig prosjekt som har kostet oss halvannen million. Alternativt, når hun gjør som hun gjør, så får jeg sende regninga til henne, for at intensjonen vår har hele tiden vært at vi skal bygge dette og vi hadde pengene på plass. Så har hun rotet det litt til, synes det da, med måten hun har håndtert det på. Jeg ser jo helt privat at det er viktig at det blir et teater i Kautokeino. Det er nummer én for meg, sier Gullik Hansen.


Korte nyheter

 • Ikke omvalg i Balsfjord

  Det blir ikke omvalg i Balsfjord i Troms og Finnmark. Det har kommunal- og distriktsdepartementet bestemt.

  Først manglet valglister fra partiet «Konservativt Balsfjord» i en valgkrets på valgdagen, og deretter ble det oppdaget at kommunen står oppført med feil antall mandater på Valgdirektoratets valgportal.

 • Valgresultatene ved Sametingsvalget i Finland blir klare i dag

  Loga sámegillii.

  Det finske sametingsvalget er et personvalg der de politikerne med flest stemmer kommer inn.

  Ved årets sametingsvalg stemte flere enn ved forrige valg. Ifølge Sametingets valgkomité har 51,6 prosent stemt ved dette valget, mens 48,58 prosent stemte ved forrige valg.

  Flest politikere i det nye Sametinget kommer fra Enare.

  Rundt kl. 09.30 tirsdagsmorgen ble det klart at Anu Avaskari fra Ivalo vant Sametingsvalget i Finland med 197 stemmer. Avaskari har lenge vært aktiv i politikken.

  Anni Koivisto fra Sevettijärvi fikk nest flest stemmer, med 186 av stemmene.

  Det finske Sametingets ordstyrer, Tuomas Aslak Juuso, ble også gjenvalgt med fjerde flest stemmer.

  Stemmene til Sametingsvalget i Finland telles fortsatt.

  Det skriver YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE
 • Suoma Sámediggeválggaid bohtosat čilget odne

  Les på norsk.

  Suoma Sámediggeválggaid válgabođus čielgá iđitbeaivvi maŋŋebárgga.

  Dálá válggain jienastedje viššalabbot go ovddit válggain. Sámedikki válgalávdegotti mielde jienastusproseanta lei dál 51,6 proseantta go ovddit válggain dat lei 48,58 proseantta.

  Ođđa sámedikkis eanemus áirasat Anáris. Sámeguovllu stuorámus gielddas, Anáris, besse čađa gávcci áirasa ja okta várreáirras.

  Sámediggeválggaid jietnahárát lei guhkesáigásaš sámediggepolitihkkar Anu Avaskari Avvilis.

  Nubbin eanemus jienaid fas čokkii Anni Koivisto Čeavetjávrris.

  Dálá ságadoalli Tuomas Aslak Juuso lea ožžon njealjádin eanemus jienaid dáid válggain ja lea válljejuvvon ođđa sámediggebadjái 2024-2027.

  Dan čállá YLE Sápmi.

  Suoma Sámediggeválggat 2023
  Foto: Vihtori Koskinen / YLE