Vil ikke la teppet falle

Styret i Beaivváš går inn for at Statsbygg påtar seg ansvaret for oppføring av teaterbygg i Kautokeino.

Gullik Hansen

Gullik Hansen vil ikke gi seg uten kamp.

Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Dermed ser det ut som prosjektet til investor-gruppen til Gullik Hansen kan bli skrinlagt.

Styreleder Magnhild Mathisen i Beaivváš Sámi Našunálateáhter er glad for at Sametinget har fått til en dialog med Statsbygg om det nye teaterbygget i Kautokeino og håper at prosjektet kan komme i gang i nær fremtid.

– Tidsplanen vil bli lagt i et møte mellom Beaivváš Sámi Našunálateáhter og Statsbygg, der man må gå gjennom de ulike funksjonene som dette bygget skal ha og hvordan man skal gjennomføre prosjektet, sier styreleder Magnhild Mathisen.

Lovhensyn

Investorgruppen til Gullik Hansen har stått klar med 100 millioner kroner til et nyttteaterbygg, men Sametinget har ikke kunnet gå inn for leiegaranti-ordningen

– På grunn av loven om offentlige anskaffalser og innkjøp så er det prosjektet ute. For å få en ryddig prosess videre er det blir da Statsbygg som har prosjekteringen. Vi vil etterhvert gå under statsbudsjettet under den vanlige husleiefinansieringen, sier Mathisen.

Vil kjempe

Investor Gullik Hansen har ikke tenkt å forlate scenen enda.

– Vi kan godt være med på konkurransen. Vi har jo et ferdig prosjekt som har kostet oss halvannen million. Alternativt, når hun gjør som hun gjør, så får jeg sende regninga til henne, for at intensjonen vår har hele tiden vært at vi skal bygge dette og vi hadde pengene på plass. Så har hun rotet det litt til, synes det da, med måten hun har håndtert det på. Jeg ser jo helt privat at det er viktig at det blir et teater i Kautokeino. Det er nummer én for meg, sier Gullik Hansen.