NRK Meny
Normal

Ønsker ikke at Sametinget bestemmer

Sju av ti sametingsvelgere mener Sametinget ikke bør kunne bestemme hvordan helsetilbudet skal være for den samiske befolkningen.

Illustrasjonsfoto: Helsetjenester

Illustrasjonsfoto.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Et stort flertall ønsker at det fortsatt skal være kommuner og helseforetakene som bestemmer dette - altså slik det er i dag. 20,7 prosent - to av ti velgere - svarer ja på spørsmålet Sentio stilte i en meningsmåling utført for NRK Sápmi.

«Bør Sametinget kunne bestemme hvordan helsetilbudet skal være for den samiske befolkningen eller skal det være kommuner og helseforetak?»

Slik fordelte svarene seg

Ja

20,7

Nei

71,2

Vet ikke

8,2

600 personer i Sametingets valgmanntall er spurt i målingen.

I dag har kommunene ansvaret for primærhelsetjenesten, mens helseforetakene har ansvaret for blant annet spesialisthelsetjenesten og sykehusene.

– Viktig å vise bredden

Norske Samers Riksforbund sa før valget i 2009 at det ville arbeide for å utrede etableringen av et samisk helseforetak. Dette er ikke blitt en sak i Sametinget i siste periode.

I en rundspørring som NRK nylig foretok blant presidentkandidatene om helse, svarte NSRs Aili Keskitalo dette på spørsmålet om det er noen poeng i å gi valgløfter ettersom det er kommunene og helseforetakene som har ansvaret for helsetilbudet også til «den samiske pasienten»:

– Ja, det syns jeg faktisk. Det er et viktig poeng å vise bredden i sakene Sametinget arbeider, også de sakene der man foreløpig ikke har noen formell myndighet. Sametinget har rett og plikt til å løfte alle typer saker som angår samer, og spesielt saker der samer har andre behov enn majoritetsbefolkningen.

Ja i NSR

Blant NSR-velgerne svarer litt over halvparten nei spørsmålet - 53,3 prosent. Imidlertid har NSR den største andelen velgere som svarer ja. 39,3 prosent av NSR-velgerne svarer ja viser meningsmålingen.

Nesten åtte av ti Ap-velgere svarer nei på spørsmålet - 79,2 prosent.

I rundspørringen som NRK gjorde nylig, svarte Aps presidentkandidat Vibeke Larsen slik på spørsmålet om Sametinget burde få mer makt - for eksempel gjennom instruksjonsmyndighet overfor kommunene.

– Vi ønsker ikke instruksjonsmyndighet overfor kommunene, men større gjennomslagskraft i forhold til rammeverket og utdanningsløp. Det vil si forpliktelsene staten pålegger på kommunal helsetjeneste gjennom lov og forskrift og ikke minst tilsyn med at dette utføres etter lover, forskrifter og urfolksretten.

Målingen viser at omtrent like mange Frp-velgere som Ap-velgere svarer nei.

Helse - partipreferanse

Parti

Ja

Nei

Vet ikke

NSR

39,3

53,3

7,4

Ap

15,1

79,2

5,7

Frp

17,9

78,6

3,6

Sp

26,3

68,4

5,3

Høyre

9,7

87,1

3,2

Árja

29,4

58,8

11,8

Nordkalottfolket

3,7

88,9

7,4

Her kan du lese hva presidentkandidatene svarte om helse:

Vibeke Larsen (Ap): – Ønsker ikke å styre kommunene

Laila Susanne Vars (Árja): – Oftest skyves alt ansvaret over på pasienten

Aili Keskitalo (NSR): – Vår rolle må styrkes i helsesaker

Helge Guttormsen (Sp): – Det samiske har fått aksept

Den nederste tabellen viser hva de spurte svarte basert på kjønn og alder.

Kjønn og alder

 

Ja

Nei

Vet ikke

Mann

14,7

76,8

8,6

Kvinne

27,8

64,5

7,7

Yngre enn 30 år

20,4

64,8

14,8

30-39 år

27,4

72,6

 

40-49 år

15,3

75,4

9,3

50-59 år

23,7

66,4

9,9

60 år og eldre

20

72,8

7,2